7 juni 2018 internationaal congres in Amsterdam:

BestCare4Dem: Sharing effective community-based support in dementia

Dit congres biedt een overzicht van de laatste inzichten op het gebied van effectieve zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger(s). 

Nieuwe dagvoorzieningen, zoals ontmoetingscentra, nemen een speciale plaats in het congres in.

Naast lezingen zijn er interactieve sessies, een informatiemarkt, filmpresentaties en 'live' optredens.

Directe aanleiding voor het congres is het 25-jarig bestaan van de ontmoetingscentra dementie.

Het merendeel van de bezoekers zullen mensen zijn die actief zijn in de Nederlandse dementiezorg. Interessant is dat er ook enkele delegaties uit andere Europese landen komen, waarmee wordt samengewerkt. Inspirerend. 

Het congres is bedoeld voor zorgverleners, wetenschappers en beleidsmakers op het gebied van dementiezorg en voor mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers.

Voor het bekijken van het programmaboekje, klik hier.

Aanmelden, klik hier. 
Voor het bekijken van een impressie van een eerdere editie van dit congres over bewegen, zie filmpje hieronder: