De dementiezorg is gelukkig voortdurend in beweging, dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten, grotere technologische mogelijkheden en nieuwe visies op de zorg voor dementerenden. Deze website wil helpen deze inzichten te verspreiden en is een initiatief van advies-, project- en communicatiebureau DAZ.

Bij DAZ werken een aantal mensen met idealen samen om bijdragen te leveren aan vernieuwingen in zorg, wonen en welzijn. DAZ kan zorgorganisaties, cliëntenraden, mantelzorgorganisaties en overheden adviseren bij de modernisering van de dementiezorg. Desgewenst kan DAZ betrokken organisaties helpen om vernieuwende projecten op te zetten en deze begeleiden.

DAZ verzorgt in het hele land trainingen over Moderne Dementiezorg. Voor familieleden, voor vrijwilligers en voor medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen. We geven  basiscursussen aan de hand van de beide boeken die op deze site staan, maar ook maatwerk-trainingen. Voor het bekijken van een flyer hierover, klik hier.

DAZ is tevens co-producent van diverse TV-programma's over de zorg. DAZ kan organisaties helpen om op positieve wijze vernieuwende ontwikkelingen in beeld te brengen, zowel voor exposure op TV en DVD, als voor films op deze en andere websites. Ook kan beeldmateriaal vaak een goede bijdrage leveren aan interne veranderingsprocessen binnen zorginstellingen, overheden en andere organisaties.

Zie voor een overzicht van alle activiteiten van DAZ rond dementie de betreffende webpagina van de website van DAZ (www.anderszorgen.nl).