Vernieuwingsprojecten in de dementiezorg

In de Nederlandse dementiezorg wordt volop vernieuwd. Eindrapporten van vernieuwende projecten zijn vaak te vinden in het onderzoeksdeel van deze site.

In dit deel van deze site vindt u informatie over nog lopende vernieuwende projecten.

Rechts hiernaast treft u een overzicht van projecten die hier zijn opgenomen. Ieder van deze projecten heeft een eigen webpagina. Daar wordt het project kort samengevat, maar zijn vaak ook projectplannen, artikelen in vakbladen en dergelijke te downloaden. In het blauwe blok treft u contactinformatie met projectleiding.

Bij sommige projecten is er ook sprake van een besloten gedeelte, waar direct betrokkenen bij die projecten nog meer documenten kunnen downloaden. Ook bevatten deze gesloten delen vaak een interactief forum voor discussie en vragen/antwoorden, alsmede contactgegevens van alle projectpartners.

Dit projectendeel van de site is nog onder constructie. Nog niet bij alle projecten is daarom alle informatie opgenomen.