DemenTalent, de persoon met dementie als vrijwilliger
toon 1 afbeelding

Op tientallen plekken in het land lopen projecten, waarbij mensen met (beginnende) dementie zelf actief zijn als vrijwilliger om anderen te helpen. Hierbij wordt een beroep gedaan op hetgeen deze mensen met dementie nog wel goed kunnen. Voorbeelden zijn onder meer: 'hulp-opa' in een peuterspeelzaal, groenonderhoud of hulpcoach bij een sportvereniging, 'gastvrouw' bij bijeenkomsten.

Ook binnen de zorg zien we steeds meer dat mensen met dementie worden ingezet als vrijwilliger. Bijvoorbeeld op een andere afdeling dan zij wonen, als hulp bij tal van huishoudelijke taken.

Soorten DemenTalent-projecten
- De meeste DemenTalent-projecten zijn buurtgebonden, omvatten slechts 'enkele straten', zodat de vrijwilligers met dementie kunnen lopen/fietsen naar hun vrijwilligerswerk.
- Een tweede groep DemenTalent-projecten betreft projecten die gekoppeld zijn aan Ontmoetingscentra Dementie, Odensehuizen, Zorgboerderijen of andere vormen van dagbesteding. Mensen met dementie gaan dan deels naar hun vrijwilligerswerk, deels naar zo'n locatie voor dagbesteding en worden van daaruit ondersteunt/begeleidt. 
- Een derde groep DemenTalent-projecten betreft thema-projecten. Bijvoorbeeld het groen- en technisch onderhoud op Radio Kootwijk, het duinonderhoud in Heiloo en omstreken, projecten één Hogeschool of ROC e.d.
- Een vierde groep DemenTalent-projecten betreft projecten, waar mensen met dementie meer bedrijfsmatig werken. Zoals in koffiecorners, hoveniersbedrijven e.d. 'Restaurant Misverstand' ios hier een inspiratiebron voor. 

Wilt u ook in uw wijk of gemeente met DemenTalent aan de slag, vorm dan met een aantal mensen een initiatiefgroep en nodig DAZ uit om meer info te geven en de start te begeleiden. Voor een flyer over de start van DemenTalent-projecten, klik hier

Wetenschappelijk onderzoek
Er is ook wetenschappelijk onderzoek naar DemenTalent gedaan. Zo onderzoecht Prof. Dr. Rose-Marie Droes met haar team de combinatie DemenTalent-Ontmoetingscentra Dementie in het project Ontmoetingscentra3.0. Uitkomsten op hoofdlijnen:
- minder en minder ernstige neuropsychiatrische symptomen bij mensen met dementie
- minder ervaren emotionale belasting bij mantelzorgers
- DemenTalent in het kader van OC3.0 is kosteneffectief
Voor de samenvatting van dit wetenschappelijke onderzoek: Ontmoetingscentra_3.0_Samenvatting_resultaten

Op www.dementalent.nl kan u zien waar de DemenTalent-projecten in Nederland al lopen. Ook kunt u daar zien hoe u daarmee in contact komt. 

Met verschillende andere gemeenten en organisaties in het land zijn we in gesprek over de start van DemenTalent-projecten.

Projecten
DemenTalent, de persoon met dementie als vrijwilliger
Contactgegevens

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
- Ruud Dirkse, zorginnovatiebureau DAZ
ruud@anderszorgen.nl
06-22304833

Zie ook: www.dementalent.nl

Voor het downloaden van een voorlichtingsflyer over DemenTalent:
Wat is DemenTalent

Voor het downloaden van een flyer over de start van een nieuw DemenTalent-project: 
flyer start lokale DemenTalent-projecten

Filmpjes over DemenTalent zijn te vinden op:
www.dementalent.nl
- Het YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCI3kRVVTGHf4ZX0Ly-7s0Wg