Op 5 september organiseerden Alzheimer Nederland en zorginnovatiebureau DAZ het Dementie-Event. Dit was de eerste grote landelijke bijeenkomst VOOR en DOOR mensen met dementie zelf. Er waren 215 mensen met dementie, die met elkaar in gesprek gingen, luisterden naar sprekers en genoten van optredens. 

Presentatie Manifest
Aan het eind van dit Dementie-Event is een manifest gepresenteerd. Dit manifest is geschreven door de programmacommissie van het Dementie-Event, 8 mensen die zelf dementie hebben en allemaal in contact staan met andere mensen met dementie. Alzheimer Nederland en DAZ waren ook betrokken bij het opstellen van het manifest. 

Klik hier om de tekst van het manifest te bekijken en te downloaden. 

En hoe nu verder met het manifest?
Het manifest is op 5 september aangeboden aan Marco Blom, directielid van Alzheimer Nederland. Na in ontvangstname gaf Marco aan, dat de komende twee maanden gebruikt zullen worden om meer draagvlak te verwerven voor dit manifest, met zo nodig ook nog wat beperkte aanvullingen aan de hand van de verzamelde meningen en ervaringen tijdens het Dementie-Event. In de loop van november zal het manifest worden aangeboden aan de Nationale Ombudsman, met het verzoek om te helpen het gedachtengoed van dit manifest breder in de maatschappij te verspreiden. Uiteraard zullen ook Alzheimer Nederland en DAZ hiervoor initiatieven nemen. Zo ontstaat een 'beweging' rond de emancipatie van mensen met dementie, zodat in de maatschappij nog meer rekening wordt met ervaringen en beleving van mensen met dementie zelf. 

Meer draagvlak: u bent aan zet!
Wij hopen dat de komende periode veel mensen met dementie laten weten of zij dit manifest ondersteunen. Dat kan op drie manieren:

  1. Individueel: Download hier de individuele steunverklaring, print die en zet uw naam en handtekening daarop. Scan deze verklaring en mail die naar manifest@alzheimer-nederland.nl of stuur die via de post naar Alzheimer Nederland, Antwoordnummer 448, 3800 VB Amersfoort (postzegel is niet nodig).
  2. Collectief: Op veel plekken in Nederland komen mensen met dementie bij elkaar: dagbestedingslocaties, Odensehuizen, ontmoetingscentra dementie, huiskamers in de wijk, zorgboerderijen, kopgroepen, DemenTalent-projecten, woonzorgcentra. Neemt u deel aan zo'n groepsactiviteit, of begeleidt u die, kan u dan het manifest onder de aandacht brengen, bespreken en aanwezigen vragen om de hier te downloaden collectieve handtekeningenlijst te tekenen? Opsturen van de ingevulde lijst(en) kan op dezelfde wijze als hierboven bij individueel aangegeven, naar uw keuze via mail of post.
  3. Via internet. U kunt uw steun digitaal betuigen via www.alzheimer-nederland.nl/manifest.  
Ondanks het feit dat waarschijnlijk ook familieleden, zorg- en welzijnswerkers en anderen sympatiek tegenover dit manifest staan, is het nadrukkelijk de bedoeling dat alleen mensen met dementie zelf al dan niet hun handtekening zetten.
Tot 9 november 2018 worden de steunbetuigingen verzameld. 

Andere informatie vanuit het Dementie-Event
Hieronder kunt u diverse lezingen, presentaties en filmpjes downloaden, zoals die tijdens het Dementie-Event gebruikt zijn:
  • Een filmpje waarin de programmacommissie zichzelf voorstelt. 
  • Een filmpje over de geschiedenis van de locatie van het Dementie-Event, Radio Kootwijk en de rol die mensen met dementie daar nu als vrijwilliger in het kader van DemenTalent vervullen. 
  • De lezing van Dick Rijksen, over de beleving van zijn dementie.
  • Een gedicht van Mart Schut, dat hij aan de hand van zijn dementie geschreven heeft.
  • Een filmpje waarin Mart Schut vertelt waar hij door zijn dementie in het dagelijks leven tegen aan loopt en wat hij veranderd wil zien.  
  • De presentatie die Prof. Dr. Erik Scherder heeft verzorgd.

Reactie van Alzheimer Nederland op manifest
DementieVlog van DAZ-directeur Ruud Dirkse over dit manifest