Trainingen
Zorginnovatiebureau DAZ, de organisatie die deze website heeft ontwikkeld en beheert, verzorgt in het hele land trainingen over Moderne Dementiezorg. Voor medewerkers van zorg-, woon- en welzijnsorganisaties en gemeenten, familieleden en vrijwilligers. Alle trainingen van DAZ zijn praktisch, met veel oefeningen en veel aandacht voor de dagelijkse praktijk, maar ook gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Wij werken veel met gemengde trainingsgroepen waarin zowel professionals als familie en vrijwilligers meedoen.
Voor het bekijken van een overzicht met 15 uiteenlopende trainingen van DAZ, klik hier.

Hieronder kunt u folders van de iedere training van DAZ downloaden:

1. Leren met dementie, over het lerend vermogen van mensen met dementie. (flyer downloaden)
2. Netwerken door zorgverleners, het beter inschakelen van het sociale netwerk rond iemand met dementie (flyer downloaden)
3. Familie en vrijwilligers betrekken bij bewegen en activeren, om verveling tegen te gaan en meer lichamelijke beweging en activiteit te realiseren (flyer downloaden)
4. Bewegingsgerichte zorg, basistraining over andere inrichting van de zorg, gericht op meer beweging (flyer downloaden)
5. Beïnvloeden van gedrag bij dementie, om praktische vaardigheden op te doen om zo nodig gedrag bij te sturen (flyer downloaden)
6. Help me even, hoe hou ik sfeer thuis goed, over het voorkomen van conficten in de thuissituatie (flyer downloaden)
7. Basistraining dementie, training gebaseerd op het boek 'Had ik het maar geweten' (flyer downloaden)
8. Gebruik van beleef- en bewegingstuinen, over hoe we zorgen dat een tuin ook daadwerkelijk gebruikt wordt (flyer downloaden)
9. Familietraining dementie, praktische bijeenkomst(en) met hele netwerk rond iemand met dementie (flyer downnloaden)
10. Begeleiden gebruik tabletcomputers door mensen met dementie, hoe leer ik iemand foto's kijken, beeldbellen, eigen muziek luisteren (flyer downloaden)
11. Dementie voor gemeenten, training voor gemeenteambtenaren (flyer downloaden)
12. Dementie voor docenten MBvO, training voor beweegdocenten (flyer downloaden)
13. Communicatie met mensen met dementie, over de do's en don'ts en de kunst van het verleiden (flyer downloaden)
14. Dementiezorg en medicatie thuis, bijscholing voor casemanagers en wijkverpleegkundigen (flyer downloaden)
15. Leren met dementie, speciale groepen, op doelgroepen gerichte training over het lerend vermogen van mensen met dementie (flyer downloaden)

Desgewenst geven wij voor zorg- en welzijnsorganisaties ook trainingen op maat, zoals trainingen over communicatie, trainingen over kleinschalig wonen, trainingen over moderne hulpmiddelen en domotica, of combinaties van diverse hierboven genoemde trainingen. De lengte van dergelijke trainingen is onderwerp van gesprek en kan varieren van één dagdeel tot meerdere dagen.

Veranderingen in de dementiezorg komen vooral goed tot hun recht als organsiaties beleid maken, maar tegelijktijd mensen op de werkvloer nieuwe intiatieven nemen. DAZ ondersteunt directies en Raden van Bestuur bij beleidsontwikkeling. Om de veranderingen op de werkvloer aan te jagen is DAZ zeer gecharmeerd van het werken met aandachtsvelders. Collega's in het team die als extra taak hebben om collega's te coachen in anders denken en handelen rond bepaalde thema's. Pas heel goed bij zelforganiserende of zelfsturende teams. DAZ heeft inmiddels opleidingen ontwikkeld voor aandachtsvelders Bewegen & Activeren en Voeding en & Koken. Opleidingen voor aandachtsvelders Muziek en aandachtsvelders Gedrag zijn in ontwikkeling.

Voor meer informatie over trainingen, bel of mail met DAZ: 035-6220336 of info@anderszorgen.nl.