Theater, als bron voor contact

Het is niet altijd eenvoudig om met mensen met dementie te communiceren. Hierdoor lopenoudere mensen met geheugenproblemen een groot risico op vereenzaming. Het is belangrijk om deze groep ouderen te bereiken op een manier die bij hen past en hen respecteert. In een inspirerend en praktisch scholingstraject voor het hele team ontdekken zorgmedewerkers, helpenden en gastvrouwen nieuwe manieren om het contact met ouderen met dementie te versterken tijdens dagelijkse activiteiten zoals de maaltijd, het koffiedrinken en het wassen.

Doel van het traject
is verzorgenden te ondersteunen beschikbare contactmomenten met ouderen met dementie optimaal te benutten. Hierdoor kunnen gevoelens van eenzaamheid (tijdelijk) verdwijnen en neemt het werkplezier toe. Het traject kan goed worden ingezet door zorgorganisaties voor kwaliteitsverbetering en het voorkomen van gedragsproblematiek.

Succesvolle Veder Methode als basis
Basis voor dit traject zijn de succesvolle elementen uit de Veder Methode. Met behulp van theater, poëzie en zang wordt teruggegaan in de tijd en worden ingangen gevonden om beter te communiceren in het hier en nu. De Veder Methode heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld in de vorm van huiskamervoorstellingen en het trainen en begeleiden van medewerkers in de zorg deze voorstellingen zelf te ontwikkelen en uit te voeren. Uit onderzoek komt naar voren dat een huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode een positief effect heeft op het gedrag en de stemming van mensen met dementie en op het werkplezier van de medewerkers. Op verzoek van management en verzorgenden werkt Theater Veder in het project ‘de Veder Methode in de 24-uurszorg’ aan een scholingstraject voor het hele team om de succesvolle
elementen uit de Veder Methode toe te kunnen passen in de 24-uurszorg. In de
lente van 2012 is deze teamaanpak met behulp van woon- en zorgcentrum
Vondelstede (Amsta) ontwikkeld.

Korte beschrijving 
De Veder Methode in de 24-uurszorg is een uitgekiende combinatie van observatie, teambijeenkomsten, trainingsdagdelen, coaching on the job en indien gewenst coaching van de teamleider. Het traject gaat van start met een observatieronde waarin in beeld wordt gebracht wat er al goed gaat in het contact en op welke punten het contact en de zorg nog beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners. Hierbij maakt Theater Veder gebruik van Dementia Care Mapping. Met behulp van de succesvolle elementen uit de Veder Methode, zoals het één op één contact, (lichaams)houding, intonatie, beeldend vertellen en zang vindt het team nieuwe wegen om het contact te versterken en de zorg beter te laten aansluiten bij de wens en behoeften van de cliënt. Daarnaast wordt er samen met het team gewerkt aan de ontwikkeling van rituelen die kunnen ondersteunen in het contact met de bewoners. Het maken van teamafspraken, benoemen van (organisatorische)
randvoorwaarden en ondersteuning van de teamleider maakt onderdeel uit van het
traject.  

Projecten
Theater, als bron voor contact
Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Sylvia de Jong, Theater Veder, 3e Oosterparkstraat 88, 1091 KB Amsterdam, 020-7700306 of via info@theaterveder.nl.

U kunt ook een kijkje nemen op de website: www.theaterveder.nl.