Leren met dementie

Dementie betekent niet alleen maar achteruitgang.
Uit verschillende onderzoeken en praktijkervaringen, blijkt dat mensen met dementie nog kunnen leren. Dit gaat niet alleen over dingen opnieuw leren, maar ook over nieuwe dingen leren. Dit geldt zowel voor mensen met beginnende dementie als voor mensen met meer gevorderde dementie. Wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp loopt door (Radbouduniversiteit; Roy Kessels en Haagse Hogeschool; Frans Hoogeveen).

Het lerend vermogen is altijd aanwezig; je kunt het niet 'uitzetten'. Wel is het mogelijk dat begeleidende familieleden en professionals slim omgaan met dit lerende vermogen. Dit kan leiden tot prachtige resultaten, zoals:
- meer zelfredzaamheid thuis
- minder 'hospitalisatie' na opname in een verpleeghuis
- minder 'storend gedrag', zoals repeterende vragen, agressie en roepgedrag

Bij diverse grote zorgorganisaties lopen projecten om het lerend vermogen van mensen met dementie grootschalig toe te passen en echt onderdeel te laten uitmaken van de zorgvisie. Op langere termijn is het doel bijvoorbeeld om minder gesloten afdelingen en langer thuis wonen mogelijk maken. Enkele voorbeelden van projecten:

BrabantZorg
BrabantZorg streeft ernaar om een deel van de bewoners van gesloten afdelingen toch zelfstandig naar buiten te laten gaan. Door goed per individu in te spelen op het lerend vermogen, zou dit bereikt kunnen worden! Medewerkers, vrijwilligers en familieleden van BrabantZorg volgen trainingen over hoe zij dit het beste kunnen aanpakken.

ZZG
Bij een verpleeghuis in Wijchen is een speciale belevingstuin aangelegd. Om ervoor te zorgen dat bewoners ook daadwerkelijk zelfstandig actief in de tuin aan de slag gaan, wordt daar ook gebruik gemaakt van het lerend vermogen.

In de lijst met projecten op deze website zijn verschillende projecten te vinden waarbij gebruik wordt gemaakt van het lerend vermogen van mensen met dementie. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Sona, de SilverFit en In Touch. In deze projecten leren mensen met dementie om te gaan met moderne hulpmiddelen en apparaten, zoals een Ipad (In Touch), een spelcomputer (SilverFit) en een interactieve geluidsboog (Sona).  

Over het lerende vermogen van mensen met dementie worden 20 filmpjes gemaakt. De filmpjes worden zowel gebruikt om meer bekendheid over het lerend vermogen te realiseren, doordat de filmpjes op vele grote (dementie)websites geplaatst worden. Ook worden rond de filmpjes lespakketten gemaakt voor het zorg- en welzijnsonderwijs. Dit is een gezamenlijk project van Alzheimer-Nederland, ISAO, Haagse Hogeschool en zorginnovatiebureau DAZ. Het innovatiefonds Zorgverzekeraars subsidieert dit project. Weet u mooie voorbeelden die in beeld gebracht kunnen worden, meld dit dan svp via leren@anderszorgen.nl. Voor meer info over het filmpjesproject, klik hier.

Zorginnovatiebureau DAZ verzorgt veel trainingen over dit lerend vermogen van mensen met dementie. Dit zijn zowel trainingen op individuele basis met open inschrijving, als in company-trainingen voor teams van zorg- en welzijnsorganisaties. Zie voor meer info: http://www.anderszorgen.nl/workshops/regiotrainingen.php.  

 

 

 

 

 

Projecten
Leren met dementie
Contactgegevens


Zorginnovatiebureau DAZ
info@anderszorgen.nl
035-6220336
06-22304833 

Zie voor een boek over dit lerend vermogen van mensen met dementie, dat ook 67 praktijkverhalen bevat: www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl