INLOGGEN
U kunt hier inloggen voor het besloten gedeelte van dit project.
Nog niet geregistreerd? Vul dan het registratieformulier in.
e-mailadres
wachtwoord
inloggen
In Touch, mensen met dementie gebruiken iPad
toon 1 afbeelding

In Touch, Touch screen toepassingen / happy games voor mensen met dementie
Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daar bij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak de tijd en de middelen. In het project In Touch wordt onderzocht of het spelen van eenvoudige computerspelletjes (happy games) op de iPad door mensen met lichte en matige dementie van invloed is op hun stemming en hun gedrag.

Hogeschool Rotterdam is een samenwerking aangegaan met Sheffield University in Groot-Brittannië, waar veel expertise aanwezig is ten aanzien van het toepassen van multimedia bij cliënten met dementie. Daarnaast is Hogeschool Utrecht opgenomen in de kenniscirculatie en wordt er intensief samengewerkt met de zorginstellingen Aafje, Laurens en Stichting Humanitas te Rotterdam, alsmede met zorginnovatiebureau DAZ. Dit consortium heeft een RAAK Publiek subsidie verkregen.

Het project rondt momenteel de eerste fase van het onderzoek af. Resultaten uit literatuuronderzoek en observaties in de praktijk geven positieve signalen. Het project loopt tot en met juni 2014.

Het project In Touch bestaat uit 3 onderdelen:

1.       iPad Cover
Er is een nieuwe behuizing voor de iPad ontworpen en getest in zorginstellingen. De cover is, als afstudeerproject, ontworpen door een student Industrieel Product Ontwerp. De cover zorgt ervoor dat het gebruiksgemak van de iPad beter aansluit op de behoeftes van een oudere met dementie. 

2.       Praktijk onderzoek
In de eerste fase van het onderzoek worden bestaande applicaties, oftewel ‘Happy games’, op locatie geïntroduceerd en geëvalueerd in drie verschillende contexten: een afdeling voor dagbehandeling, kleinschalig wonen en een verpleegafdeling. Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan opdrachten en participeren in het onderzoek. De nieuwe inzichten worden verwerkt in het onderwijs van zowel gezondheidszorg- als technische opleidingen en worden ter beschikking gesteld aan de beroepspraktijk.

 3.       Ontwikkelen gespecialiseerde spellen
Mede gebaseerd op literatuur en in de praktijk vergaarde informatie over het gebruik van multimedia in zorginstellingen, zullen er speciale applicaties ontwikkeld worden. Deze spellen zullen zoveel mogelijk worden toegespitst op de behoeftes en mogelijkheden van de dementerende cliënt.

Projecten
In Touch, mensen met dementie gebruiken iPad
Contactgegevens

In Touch is een gezamenlijk project van:
- Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie (www.kenniscentrumzorginnovatie.nl)
- Laurens
- Aafje
- Humanitas Rotterdam
- Zorginnovatiebureau DAZ
- Sheffield University (Groot Brittannië)
en wordt gesubsidieerd door Stichting Innovatie Alliantie.  

Contactpersoon is Marleen Goumans van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam: 
Telefoon: 010-7944371
E-mail: m.j.b.m.goumans@hr.nl

Dit project kent een besloten gedeelte. Voor toegang is registratie vereist. U kunt zich uitsluitend registreren na expliciete uitnodiging door de projectleiding.
U kunt zich hier registreren. Inloggen kan hier.

Meer achtergrondinformatie over dit project kunt u bekijken, door hier te klikken. 

Om de productie van de tijdens dit project ontwikkelde iPad cover 'Proud to play' te kunnen realiseren, is er een crowdfunding-project gestart. Klik hier om een cover te bestellen! Bij voldoende bestellingen gaat de productie door.

Het project In Touch is inmiddels afgerond. In zoverre, er zijn vervolgprojecten in voorbereiding...

Het onderzoek naar de eerste 54 cliënten is afgerond. Zij bleken in de regel goed te kunnen omgaan met Ipad en games, al waren er grote verschillen welke games men deed en kon uitvoeren. Uit observaties bleek dat mensen met dementie in de regel positief reageerden. Het doen van de games droeg bij de meeste deelnemers bij aan plezier, een positiever zelfbeeld, verbondenheid, en bovenal een positievere stemming. Om het onderzoeksrapport (70 pagina's) te bekijken, klik hier.  

Rapport randvoorwaarden ontwerp Happy Games voor Ouderen met Dementie, inclusief handleiding, klik hier.

Rapport ontwerp en ontwikkeling van IPAD COVER voor gebruik door ouderen met dementie, klik hier.

Een radio-interview met Yvonne Schikhof, hoofddocent Zorgtechnologie en Innovatie, is hier te beluisteren.