Ontmoetingscentra3.0

Jezelf nuttig voelen, prettige relaties hebben, je geaccepteerd voelen en actief deelnemen aan de samenleving zijn kernwaarden die voor ieder mens belangrijk zijn om een goede kwaliteit van leven te ervaren. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen met dementie door gebrek aan zelfvertrouwen vaak stoppen met activiteiten.

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden een breed programma van activerende en recreatieve bezigheden, alsmede begeleiding met het omgaan met de gevolgen van dementie. Mensen met dementie kunnen er meerdere dagen per week deelnemen aan de ‘club’ en voor mantelzorgers zijn er gespreksgroepen en informatieve bijeenkomsten. Beiden kunnen er bovendien terecht voor individueel advies op het wekelijks spreekuur en deelnemen aan sociale activiteiten die het centrum met regelmaat organiseert. Ontmoetingscentra zijn te vinden op sociaal geïntegreerde plekken in de wijk. Denk aan een buurt- of ouderencentrum, een ruimte bij de kerk of een gemeenschapshuis. 

Om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers is enige jaren geleden het project Ontmoetingscentra 3.0 gestart, waarbij drie nieuwe activiteiten zijn gekoppeld aan bestaande ontmoetingscentra: 

DemenTalent: mensen met dementie nemen als vrijwilliger deel aan activiteiten in de samenleving, passend bij hun wensen, mogelijkheden en talenten. 

Dementelcoach: mantelzorgers van mensen met dementie krijgen in een aantal gesprekken telefonische ondersteuning van een ervaren coach met expertise in dementie. 

STAR e-Learning: mantelzorgers volgen een internetcursus over dementie, en de daarbij horende zorg en begeleiding, plus tips over hoe zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen als mantelzorger. 

De nieuwe activiteiten zijn zowel bedoeld voor mensen die niet gebruik maken van het groepsprogramma in de ontmoetingscentra als mensen die er wel gebruik van maken. 

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met dementie en mantelzorgers veel baat hebben bij de nieuwe activiteiten. DemenTalent blijkt een gunstig effect te hebben op neuropsychiatrische symptomen (gedrag en stemming) van mensen met dementie en de emotionele belasting van mantelzorgers en is ook kosteneffectief. Alle drie de interventies, dus zowel DemenTalent, Dementelcoach als STAR e-Learning, blijken een gunstige uitwerking te hebben op mantelzorgers: zij zijn gelukkiger dan mantelzorgers die geen ondersteuning ontvangen. Verdere verspreiding van deze nieuwe activiteiten bij Ontmoetingscentra wordt daarom aanbevolen.

Projecten
Ontmoetingscentra3.0
Contactgegevens

Meer informatie over ontmoetingscentra, alsmede de helpdesk ontmoetingscentra:

www.ontmoetingscentradementie.nl

Meer informatie over DemenTalent:

www.dementalent.nl 

Downloaden van documenten:

Presentatie Prof. Dr. Droes, plenair jaarevent Deltaplan Dementie, bevat toelichting project en hoofdlijnen onderzoeksresultaten (30 slides).

Persbericht Ontmoetingscentra, zc, dubbelijdig A4'tje met bvelangrijkste onderzoeksresultaten.

Wetenschappelijk artikel onderzoek OC3.0, Engelstalig

Brief aan gemeenten d.d. 26-8-2021, waarin zij worden opgeroepen te stimuleren dat er meer Ontmoetingscentra3.0 komen. 

Elders op deze website, bij films in de categorie DemenTalent staan meerdere films over ontmoetingscentra3.0. Ook kunt u de nodige films vinden op het youtube-kanaal Ontmoetingscentra3.0.