hulpmiddelen ::: speciaal meubilair
Speciaal meubilair

In de regel kan iemand die dement is, prima uit de voeten met het eigen meubiliar. Sterker nog, het is juist goed als iemand met dementie zoveel mogelijk tussen de eigen vertrouwde meubels zit. Dat herkent men en die herkenning geeft vertrouwdheid en rust.

Er zijn echter een aantal situaties waarin het handig kan zijn om meubiliair te vervangen. Bijvoorbeeld kan het handig zijn om een bed te vervangen door een speciaal dementiebed, al is het dan wel weer van belang om zoveel mogelijk de eigen dekens, dekbedden e.d. te blijven gebruiken. Ook valt vervanging van meubilair te overwegen bij oplopende lichamelijke beperkingen. Een voorbeeld hiervan is de introductie van de sta-op stoel.

 


Financiering

Overheden zijn heel terughoudend om meubels te financieren, ook voor mensen met een zorgvraag. Alleen indien de noodzaak om medische redenen is aangetoond, wil men soms over gaan tot het vergoeden van meubels. Meer informatie over financiering vindt u bij de desbetreffende hulpmiddelen.