Dementie en 24-uurszorg en - toezicht

TITEL : “Dementie en 24 uurszorg en -toezicht in Brabant. Inventarisatie van de stand van zaken in 2007 en ontwikkelingen tot 2012 in de vormgeving van wonen met 24 uurszorg en -toezicht voor dementerenden in de provincie Noord-Brabant.”

AUTEUR(S) : H. Stoop, Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/Stichting Zet. 2008.