Aromatherapie bij dementerenden

TITEL : “Geuren in het geheugen. Aromatherapie bij dementerenden.”

AUTEUR(S) : M. Lisbeth, Katholieke Hogeschool Kempen, verpleegkunde. 2010.

Samenvatting

Deze studie heeft zich gericht op de effecten die aromatherapie kunnen hebben op dementerende ouderen. Daarnaast is er bekeken hoe dit het beste geïntegreerd kan worden in de zorgverlening.

Aanpak

Na literatuuronderzoek en verdieping in de werking van etherische oliën is er een casestudie gedaan naar drie ouderen. De observaties en evaluaties hebben, samen met de theorie, geleid tot de conclusies en aanbevelingen.

Conclusies

Aromatherapie maakt onderdeel uit van de complementaire zorgverlening. Dit is een aanvullende vorm van zorg die niet gericht is op het genezen maar vooral op het verminderen van spanningen, het wegnemen van angst en onrust, het verzachten van pijn en het verbeteren van de stemming. Tegenwoordig krijgt aromatherapie als natuurlijke geneeswijze meer aandacht. De stijgende belangstelling heeft te maken met de vele en schadelijke bijwerkingen van chemische geneesmiddelen, maar ook met een groeiend besef dat geest en lichaam een sterke uitwerking op elkaar hebben. De effecten die ontstaan zijn vaak zeer uiteenlopend, het hangt vaak van het individu af en of hij een geur herkent uit het verleden. Niet iedere dementerende reageert op dezelfde manier op dezelfde geuren, hier moet men zoeken tot een goede manier is gevonden die past bij elk individu afzonderlijk. Op basis van de context wordt de etherische olie gekozen om zo een gewenst effect te verkrijgen. Vaak kan aromatherapie op elk moment van de dag gebruikt worden en vraagt dit slecht enkele minuten. Bij de droge verstuiving bijvoorbeeld, druppelt men etherische olie op de binnenkant van de kleding; dit vraagt evenveel tijd als het spuiten van parfum. Ook het gebruik van verdamping van etherische oliën in een huiskamer waar bewoners zitten, vraagt slechts enkele minuten en kan al effect bereiken. De casestudie is te klein om conclusies uit te trekken maar aromatherapie lijkt een zinvolle toevoeging te kunnen zijn aan belevingsgerichte zorg.

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

A. Koot (activiteitenbegeleidster) en J. de Lange (verbonden aan het Trimbos-instituut) deden onderzoek naar de uitwerking die aroma's kunnen hebben bij opstandig en angstig gedrag van ouderen. In hun boek kunt u lezen wat de uitkomsten zijn van het onderzoek en komt uitgebreid aan bod hoe aroma's kunnen worden ingezet maar ook hoe ze niet moeten worden gezet. U kunt hem bestellen via: www.prosenior.nl

Voor een artikel van F. van den Berg in Activiteiten Sector, over massage als manier om contact te maken met mensen met dementie, kijk hier

Voor een artikel van M. Busch over Therapeutic Touch in Huize Raffy, klik hier

Voor een artikel over Therapeutic Touch in verpleeghuis Rustenburg, klik hier

Voor een artikel over de invloed van geuren van het internetplatform zorgenvoormorgen, klik hier.