Het effect van muziekoptredens van stichting Diva Dichtbij

TITEL : “Het effect van de muziekoptredens van stichting Diva Dichtbij op de dimensies participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van dementerenden.”

AUTEUR(S) : M. van der Vleuten, Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen. 2010.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft de effecten van de optredens van Stichting Diva Dichtbij op de kwaliteit van leven van mensen met dementie in verzorgings- en verpleeghuizen onderzocht, met specifieke aandacht voor participatie en mentaal welbevinden.

Aanpak

De effecten van de optredens zijn zowel kwantitatief als kwalitatief gemeten. Dit gebeurt door middel van observaties tijdens en na de optredens, bij 54 participanten.

Conclusies

Stichting Diva Dichtbij probeert door middel van muziekoptredens, meestal voor kleine groepen soms individueel, een positief effect op dementerende ouderen te bewerkstelligen. Sociale participatie en interactie zijn belangrijke begrippen met betrekking tot de invloed van live muziek op dementerende mensen. Van de 54 participanten zoekt de helft wel naar intermenselijk contact, de andere helft niet. Hiervan is ook nog eigenlijk alleen sprake bij toenadering. Het merendeel van de participanten vinden toenadering leuk en worden dan enthousiast. Het betrekken van de bewoners bij de optredens bleek te zorgen voor positieve emoties en participatie; non-verbale communicatie zoals dansen, meebewegen en meeklappen. Sommigen werden juist heel rustig of ontroerd en keken met een intense blik naar de diva. Mensen namen een opener houding aan en er was veel oogcontact tussen de diva en de bewoners. De mate van reactie, interactie en participatie hangt samen met de ernst van de dementie en met de grondtoon van de bewoner. Tijdens het optreden is er concluderend een direct effect op participatie en mentaal welzijn en ook na het optreden is dit nog aanwezig. Voor licht dementerenden zijn deze effecten sterker aanwezig dan voor zwaar dementerenden.

Voor vragen en meer informatie: maaikevanderv@hotmail.com

Onderzoeken
Ondersteunende activiteiten
Theater
Het effect van muziekoptredens van stichting Diva Dichtbij

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor meer informatie over Stichting Diva Dichtbij en voor filmpjes, artikelen en reacties op optredens:
www.divadichtbij.nl

Voor een artikel van C. Bos in Activiteiten Sector, 'Zingende diva in huiskamer of aan bed pept bewoners op', kijk hier

Voor een artikel van T. van der Hoek in Activiteiten Sector, 'Bij een diep demente vrouw voltrekt zich een wondertje' over het effect van miMakkus clowns die bij demente bewoners op bezoek gaan, kijk hier

Voor meer informatie, kijk op:
www.mimakkus.nl