Organisatie en invulling van casemanagement in Nederland

TITEL : “Organisatie en invulling van ‘casemanagement dementie’ in Nederland. Verslaglegging van een landelijke peiling onder regionale projectleiders.”

AUTEUR(S) : J.M. Peeters, A.L. Francke en A.M. Pot. Nivel, EMGO+/VUmc en Trimbos Instituut. 2011.

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de wijze waarop casemanagement wordt georganiseerd en ingevuld. Dit kan helpen bij de verdere ontwikkeling van beleid en financiering van casemanagement.

Aanpak

Er is een landelijke peiling gehouden, door middel van online vragenlijsten, onder 56 regionale projectleiders van Netwerken Ketenzorg Dementie.

Conclusies

Uit de resultaten blijkt dat casemanagement een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat het in 74 regio's en subregio's in Nederland wordt aangeboden. De studie laat een grote variatie zien in de invulling en vormgeving, de ontstaansgeschiedenis, wanneer casemanagement start en eindigt, wat casemanagement inhoudt, de financieringswijze en de caseload. Het gaat vooral om samenwerkingsprojecten die door meerdere regionale partijen binnen de ketenzorg zijn ontwikkeld en vanuit diverse, vaak projectmatige bronnen worden gefinancierd. Er zijn ook de nodige overeenkomsten te ontdekken, zoals het feit dat casemanagement in driekwart van de regio's formeel is ingebed in ketenzorg dementie, in de zin van een integraal samenhangend aanbod van zorg en welzijn. De taken en functies van casemanagers laten ook verschillen zien. In het merendeel van de regio's is het een aparte, eigenstandige functie, maar combinaties van functies komen ook voor. Beide varianten hebben voor- en nadelen. Een voordeel is de laagdrempeligheid; een nadeel kan zijn dat de onafhankelijkheid in het gedrang kan komen. De kerntaken zijn overal ondersteuning en begeleiding van cliënten en hun mantelzorgers en coördinatie. De casemanager wordt door de projectleiders beschouwd als een professional op minimaal HBO niveau, waarbij ruime ervaring in de zorg en specialistische kennis over dementie noodzakelijk is. Veel casemanagers krijgen de mogelijkheid om een vervolgopleiding te volgen. De gemiddelde caseload ligt nu nog op 50. Naar verwachting zal deze stijgen tot 70.

Voor meer informatie en vragen: j.peeters@nivel.nl

 

 

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Casemanagement
Organisatie en invulling van casemanagement in Nederland

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor een (Engelstalig) wetenschappelijk artikel in 'BMC Geriatrics', van P. Verkade, B. van Meijel, C. Brink, H. van Os-Medendorp, B. Koekkoek en A. Francke, over een onderzoek naar de essentiële componenten en voorwaarden voor casemanagement, klik hier

Voor een artikel van Alzheimer Nederland, in hun informatief, over casemanagement, kijk hier

Voor meer informatie op de website van Alzheimer Nederland, kijk hier

Voor meer informatie:
www.trimbos.nl
www.nivel.nl