Evaluatieonderzoek van de pilot casemanagement in de regio Delft

TITEL : “Evaluatieonderzoek van de pilot casemanagement dementie in de regio Delft Westland Oostland 2005-2007. Eindrapport.”

AUTEUR(S) : H. Groenewoud, I. Egers, A. Pool en J. de Lange, Hogeschool Rotterdam, Kenniskring Transities in zorg. In opdracht van Regionale Commissie Gezondheidszorg Delft Westland Oostland (RCG DWO). In samenwerking met Vierstroom, Careyn en Van Kleef Instituut. 2008.

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van het evaluatieonderzoek van de pilot 'casemanagement dementie thuis' 2005-2007 in de regio Delft Westland Oostland.

Aanpak

Er deden 40 ouderen met dementie en hun mantelzorgers mee aan het onderzoek. Er zijn vragenlijsten en interviews afgenomen. Ook zijn er interviews gehouden met casemanagers die in de regio actief zijn.

Conclusies

Het onderzoek laat zien dat ouderen met dementie en hun mantelzorgers beiden steeds hun verwachtingen over het dementieproces en over het dagelijks leven moeten bijstellen, ze moeten leren omgaan met de gevolgen van dementie en met veranderingen in hun sociale rol. De casemanagers vervullen verschillende rollen in de ondersteuning hierin; gesprekspartner, adviseur, steunpilaar, regisseur, vraagbaak en bemiddelaar. Over het algemeen zijn de mantelzorgers zeer tevreden met het casemanagement, een gemiddeld cijfer van 8,7. Ook was er wel enige kritiek; men vond de inzet of de informatie onvoldoende, had het gevoel dat ze geen eigen inbreng hadden of vond het niet veel toevoegen.
Over het algemeen ervaart de meerderheid van de mantelzorgers de aandacht en betrokkenheid van de casemanager als zeer steunend, het geeft hen houvast en vermindert het gevoel van belasting. De activiteiten van de casemanagers zijn onder te verdelen in clusters: begeleiding van de dementerende en zijn mantelzorger, linken van zorgactiviteiten en monitoren.
Een casemanager moet zodoende ook beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Casemanagement kan een zeer waardevolle aanvulling zijn op de andere professionals in de ondersteuning van de dementerende en zijn naaste, daarnaast kan het perfect als 'smeerolie' fungeren in de zorgketen waar het deel van uitmaakt.

Voor vragen en meer informatie: J.de.Lange@hro.nl

 

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Casemanagement
Evaluatieonderzoek van de pilot casemanagement in de regio Delft

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor meer informatie over het onderzoeksinstituut en hun projecten:
www.transitiesinzorg.nl