Integrale dementiezorg in Nederland; casemanagement programma’s bij dementie

TITEL : “Integrated dementia care in The Netherlands: a multiple case study of case management programmes.”

AUTEUR(S) : M.M.N. Minkman, S.A. Ligthart, R. Huijsman, Vilans, Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft verschillende casemanagement programma's bestudeerd. De focus ligt op de kenmerken en belangrijkste succesfactoren van de verschillende programma's.

Aanpak

Er is een meervoudige casestudie gedaan bij acht regionale dementie netwerken. Er zijn interviews gehouden met managers en met casemanagers dementie van de acht programma's.

Conclusies

De programma's vertonen overeenkomsten als het gaat om visie, de taken van de casemanagers en de deelnemende partners in het lokale dementienetwerk.
Er zijn verschillen in de bereikte doelgroep en het stadium waarin de casemanager binnenkomt bij de dementerende en mantelzorger. Daarnaast zijn de achtergrond en opleiding van de casemanagers verschillend, zo ook hun positie in het lokale dementienetwerk. De belangrijkste succesfactoren betreffen de specialistische kennis van casemanagers en de investering in een sterk netwerk om zo integrale en gecoördineerde zorg te kunnen leveren. Voor de mantelzorgers en hun naasten met dementie is de casemanager heel belangrijk, uit het onderzoek blijkt een zeer hoge tevredenheid.
Ondanks de verschillen die er zijn tussen de bestudeerde programma's voor casemanagement, komen uit deze studie ook belangrijke overeenkomsten naar voren. De motieven, doelen en kenmerken van het casemanagement in de verschillende programma's zijn vergelijkbaar. Alle programma's bieden ondersteuning met als belangrijke focus het verhogen van de continuïteit en integraliteit van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. De bestudeerde programma's kunnen als basis dienen voor het ontwikkelen van een implementatiemodel voor casemanagement programma's, die op bredere schaal kan worden ingezet.

Voor vragen en meer informatie: m.minkman@vilans.nl

 

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Casemanagement
Integrale dementiezorg in Nederland; casemanagement programma’s bij dementie

Het onderzoek heeft geleid tot meerdere publicaties. Deze (Engelstalige) wetenschappelijke publicatie is afkomstig uit 'Health&Social Care in the Community', Kijk hier

Voor meer informatie en het opvragen van het onderzoek of artikelen: www.vilans.nl

Voor een advies uit 2007 van het Landelijk Dementieprogramma voor financiering van casemanagement bij dementie, klik hier

Voor een beschrijving van casemanagement van Geriant, klik hier

Bij Vilans is het boek uitgegeven 'Op tijd erbij: vroegsignalering en management van conflicten tussen informele en professionele zorgverleners' van M. Morée en T. Royers. Om het te bekijken, klik hier