Evaluatie Dementieconsulent Tilburg

TITEL : “Evaluatie Dementieconsulent Tilburg.”

AUTEUR(S) : H. Stoop, Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/BOZ Tilburg. 2005.

Samenvatting

Tussen 2002 en 2005 heeft er pilotproject plaatsgevonden van een dementieconsulent in Tilburg. Dit is het evaluatierapport van dit project.

Aanpak

Er zijn vragenlijsten afgenomen bij 207 cliëntsystemen (betrokkenen met dementie en hun mantelzorger) die deel hebben genomen aan het project. Daarnaast zijn er vragenlijsten afgenomen bij de dementieconsulenten en andere professionals die werkzaam zijn in de PG-zorg.

Conclusies

Ongeveer 86,9% van de mantelzorgers is tamelijk tot heel erg tevreden over de ondersteuning die hij van de dementieconsulent heeft ontvangen. Slechts 2,2% is niet tevreden. De belangrijkste meerwaarden die door de mantelzorgers worden genoemd zijn: de vaste contactpersoon, dat men die zorg of hulp heeft ontvangen die men wenst, het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger, een laagdrempelig aanspreekpunt voor advies, de emotionele ondersteuning en de praktische adviezen. De meerderheid van de deelnemers vindt dat de zwaarte van de mantelzorgbelasting is afgenomen. Van de professionals is 86% van mening dat de dementieconsulent een meerwaarde heeft voor de dementerende en zijn mantelzorger, daarnaast benoemt ook meer dan 73% de meerwaarde voor henzelf als hulpverleners. Zowel de mantelzorgers als hulpverleners ervaren de functie dementieconsulent als een meerwaarde, die de kwaliteit van het totale zorgaanbod voor de doelgroep thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers verhoogt. Continuering en uitbreiding van deze functie wordt op basis van deze evaluatie sterk aanbevolen.

 

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Casemanagement
Evaluatie Dementieconsulent Tilburg

Meer informatie en het officiële evaluatierapport zijn op te vragen bij:
zet-brabant.nl