De waarde van een multidisciplinaire aanpak bij diagnosestelling

TITEL : “Integrated multidisciplinary diagnostic approach for dementia care: randomised controlled trial.”

AUTEUR(S) : C.A. Wolfs, C.D. Dirksen, J.L. Severens en F.R. Verhey, Universiteit van Maastricht, Alzheimercentrum Maastricht. 2008.

Samenvatting

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een integrale multidisciplinaire aanpak voor het diagnosticeren en managen van dementie door het DiagnostischOnderzoeksCentrum voor PsychoGeriatrische patiënten (DOC-PG) in Maastricht.

Aanpak

Er werd een gerandomiseerde klinische trial (RCT) uitgevoerd waarin de kwaliteit van leven gemeten werd van de betrokken cliënten en mantelzorgers in de onderzoeksgroep en de controlegroep. Daarnaast werd er een economische evaluatie uitgevoerd waarin de kosten en effecten van DOC-PG vergeleken werden met die van de gebruikelijke zorg.

Conclusies

Diagnostiek bij ouderen met dementie vraagt een multidisciplinaire benadering met integratie van verschillende disciplines, zowel medisch als psychosociaal. Deze benadering ligt voor de hand en komt tegemoet aan een moderne integrale visie op diagnostiek bij dementie maar is niettemin uniek in Nederland. Resultaten tonen aan dat een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak voor het diagnosticeren en managen van dementie effectiever is wat betreft kwaliteit van leven van de patiënten dan de gebruikelijke zorg (d.w.z. zorg door de huisarts of een van de betrokken afdelingen). In vergelijking met de gebruikelijke zorg is het niet aantoonbaar duurder, maar wel effectiever. De toegevoegde waarde van het DOC-PG is verder gebleken uit een hoge mate van tevredenheid van de verwijzers (meestal huisarts) vanwege de compleetheid en de bruikbaarheid van de adviezen en het feit dat de huisarts daarna beter in staat is adequate zorg te organiseren voor de patiënt met dementie. Concluderend kan gesteld worden dat een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak bij dementie effectiever is wat betreft kwaliteit van leven van de patiënten dan de gebruikelijke zorg.

Voor vragen of meer informatie: claire.wolfs@maastrichtuniversity.nl

 

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Ketenzorg
De waarde van een multidisciplinaire aanpak bij diagnosestelling

Dit onderzoek heeft geleid to meerdere publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, waar dit een samenvatting van is.
Voor meer informatie: www.alzheimercentrumlimburg.nl

Voor een artikel van M.J.F.J. Vernooij-Dassen, van Alzheimer Centrum Nijmegen, over de Huisarts en Dementie, klik hier