onderzoeken ::: zingeving en zorg rondom het levenseinde ::: zingeving en spiritualiteit
Zingeving en spiritualiteit

Bron: www.onthoumens.be

Hoewel zin en zingeving veelgebruikte termen zijn, is het lastig om concreet te maken wat ze precies betekenen. Toch voelen de meeste mensen aan dat zingeving voor ons van essentieel belang is. De mens is betrokken bij de wereld om haar heen, onder andere op zingevende wijze. Hier vallen spiritualiteit, religie en ethiek onder. Dit verwijst naar de menselijke behoefte om zin en betekenis te vinden in de wereld om hem heen en zich met deze wereld verbonden te voelen. Vaak lijkt zin bijna vanzelfsprekend aanwezig, verweven met het alledaagse leven in de dagelijkse bezigheden en de relaties met vrienden en familie. Het wordt expliciet in uitzonderlijke situaties, die je als overgangssituaties zou kunnen benoemen. Bijvoorbeeld bij de overgang van leven naar dood, maar ook bij het aanbreken van een nieuwe levensfase of opname in een verpleeghuis. De grenzen van de vertrouwde, alledaagse orde, de vaste betekenissen, worden doorbroken. Veel ouderen, ook met dementie, gaan meer bezig met vragen rondom leven en dood, identiteit, rouw, verbondenheid, waarden, verlies, hun eigen levensverhaal. Deze vraagstukken kunnen hen helpen om terug te kijken op hun leven, om herinneringen te verwerken, maar ook om invulling te geven aan hun veranderende leven in het heden en hun eigen rol daarin. Voor mensen die al religieus waren, gaat religie en spiritualiteit vaak ook een grotere rol spelen. In deze subrubriek staan onderzoeken centraal die ingaan op het belang van zingevingsvraagstukken en spiritualiteit voor ouderen.

Voor meer informatie over zingeving, spiritualiteit en levensvragen bij ouderen, kijk eens op:
www.netwerklevensvragen.nl
www.imoz.nl
www.zorgethiek.nu