Tillift

Op het moment dat iemand onvoldoende beenfunctie heeft om zich zelfstandig te verplaatsen, is vrijwel altijd een tillift nodig. Iemand tillen kost op den duur uw rug. Door de slechtere werkhouding heeft met zijn twee├źn tillen, vaak een nog grotere belasting op de rug tot gevolg dan bij alleen tillen. Tilliften kunnen op twee manieren worden onderscheiden. Ten eerste het verschil tussen een actieve en passieve tillift. Bij een actieve tillift staat iemand nog op de eigen benen, maar wordt hij als het ware tot staan getrokken door de lift. Deze tilliften hebben een plateau waar betrokkene op staat. Bij een passieve tillift hangt iemand helemaal in de tilzak, de sling. Probeer zo lang mogelijk een actieve tilift te gebruiken, want dan worden de beenspieren zo lang mogelijk in conditie gehouden.

Een ander onderscheid tussen verschillende soorten tilliften is die tussen de tillift op wieltjes en de plafondtillift. Voor mensen met dementie heeft de plafondtillift als voordeel dat de verzorgende dichter bij betrokkene kan staan. Een plafondtillift heeft ook als voordeel dat meer meubels kunnen blijven staan vooral in kleine slaapkamers. Plafondliften kunnen aan een enkele rail, maar vaker zal een zogenaamd x-y systeem handiger zijn. Bij dit systeem is iedere vierkante meter van een ruimte bereikbaar, doordat gebruik gemaakt wordt van twee railsen waar de lift aan hangt. Van zowel de tillift op wieltjes als van een 'plafondtillift' zijn ook mobiele (inklapbare) versies beschikbaar (zie foto's).

Tot slot is een aandachtpunt bij tilliften dat de tilzak, de sling, van de juiste maat is en niet te oud en versleten is. Er is een onderscheid tussen een sling waar alleen mee getild wordt en een sling waar iemand altijd op 'zit'. Ook zijn er speciale toiletslings. Gebruik altijd afwisselend meerdere slings, zodat ze regelmatig gereinigd kunnen worden.


Financiering

Tilliften worden op basis van de arboregels in de regel beschikbaar gesteld door de werkgevers van de professionele zorgverleners. Familieleden kunnen er (na uitgebreide instructie en begeleiding) ook gebruik van maken. Omdat een tillift ook de rug van familieleden ontlast, vergoeden sommige gemeenten op basis van de WMO soms ook tilliften in de thuissituatie.