hulpmiddelen ::: beperken fysieke belasting
Beperken fysieke belasting

De meeste mensen met dementie zijn al op leeftijd. Vaak heeft men naast dementie dan ook te maken met allerlei ouderdomsklachten. Betrokkenen zijn fysiek minder sterk. Men doet dan ook graag een beroep op familieleden en/of verzorgenden om hen te ondersteunen. Voor deze familieleden en verzorgenden kan dit een zware belasting voor hun lichaam betekenen. Er zijn een heleboel hulpmiddelen die eraan kunnen bijdragen dat het lichaam van de verzorgende en het familielid zoveel mogelijk ontlast worden. Soms gaat dit over hulpmiddelen die maken dat de zorgbehoevende zelf meer kan, soms gaat het over hulpmiddelen die als het ware de zware handelingen overnemen. U vindt in deze rubriek dan ook informatie over tilliften, speciale lakens, opsta-hulpmiddelen, draaischijven e.d. Uiteraard besteden wij bij de informatie per soort hulpmiddel aandacht aan wat het betekent dat de gebruikers dementerend zijn.

Voor informatie per soort hulpmiddel klikt u hiernaast op de desbetreffende 'term'.


Financiering

Voor beroepskrachten in de zorg is geregeld dat hun werkgever ervoor moet zorgen dat hun fysieke belasting zo klein mogelijk is. De werkgever moet dan ook hulpmiddelen beschikbaar stellen, ook in thuissituaties. Als de verzorgenden dit goed voor elkaar krijgen bij hun werkgever, kunnen familieleden hier op andere momenten ook gebruik van maken. Oftewel sluit als familie een coalitie met de beroepskrachten.
Gemeenten zijn in Nederland op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor het voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Per gemeente verschilt het beleid hierover. Sommige gemeenten vergoeden om die reden wel hulpmiddelen die de fysieke belasting van mantelzorgende familieleden beperken, andere gemeenten niet. Hierover is veel discussie en zijn er de nodige rechtszaken gaande.