hulpmiddelen ::: geheugensteuntjes
Geheugensteuntjes

Het geheugen van iemand met dementie gaat steeds verder achteruit. Gelukkig zijn er tal van handige hulpmiddelen die als geheugensteun kunnen dienen. Bijvoorbeeld pillendozen die een signaal afgegeven als het weer tijd is medicatie in te nemen, speciale klokken met ook de dag en datum erop, (elektronische) agenda's e.d.

Voor informatie per soort hulpmiddel klikt u hiernaast op de desbetreffende 'term'.


Financiering
Helaas worden veel hulpmiddelen die het geheugen ondersteunen meestal niet vergoed door de overheid.