Ondersteuningsprogramma's die langer thuis wonen mogelijk maken

TITEL : “Effectiveness of Nonpharmacological Interventions in Delaying the Institutionalization of Patients with Dementia: A Meta-Analysis.”

AUTEUR(S) : A. Spijker, M. Vernooij-Dassen, E. Vasse, E. Adang, H. Wollersheim, R. Grol en F. Verhey. 2008.

Samenvatting

Om opname van iemand met dementie uit te stellen en zo lang mogelijk thuis wonen te bevorderen, zijn verschillende ondersteuningsprogramma’s ontworpen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In dit onderzoek is een overkoepelende grootschalige analyse gemaakt van de verschillende typen psychosociale interventies en de effectiviteit daarvan op uitstel van opname van de betrokkene met dementie.

Aanpak

Er is systematisch literatuuronderzoek gedaan, Uiteindelijk zijn  dertien publicaties geselecteerd waarin in totaal 9043 cliënten en hun mantelzorgers zijn gevolgd. Er is bestudeerd hoe lang ondersteuningsprogramma’s opnamen uitstellen en op welke wijze en welke kenmerken van het programma zorgen dat iemand daadwerkelijk langer thuis kan blijven.

Conclusies

Bij zeven van de dertien interventies werden significante positieve effecten gevonden ten aanzien van het uitstellen van opname. Bij alle studies werden de deelnemers verdeeld over een controlegroep, die niet het betreffende ondersteuningsprogramma ontving, en een interventie-groep die wel het betreffende ondersteuningsprogramma ontving. Effectieve  ondersteuningsprogramma’s met dit bevatten onder andere intensieve, op het individu toegesneden assistentie en oplossingsgerichte advisering voor mantelzorgers. Daarnaast wordt mantelzorgers de keuze geboden tussen verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Een ander kenmerk van effectieve interventies is dat de persoon met dementie en zijn mantelzorger direct en actief betrokken werden in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Met deze vormen van ondersteuning houden mantelzorgers het zorgen voor hun naaste beter vol.

Voor meer informatie en vragen: gjaa.spijker@gmail.com

Onderzoeken
Familie en andere naasten
Ondersteuningsprogramma's die langer thuis wonen mogelijk maken

Deze wetenschappelijke Engelstalige publicatie is afkomstig uit 'Journal of American Geriatric Society (JAGS)', 56: 1116-1128, 2008.