onderzoeken ::: familie en andere naasten
Familie en andere naasten

Bron: www.onthoumens.be

Bij vrijwel iedereen met dementie spelen familieleden en/of andere mantelzorgers een grote en belangrijke rol. Zij zijn vaak erg betrokken bij de zorg en ondersteuning van hun naaste. Door hen kan de persoon met dementie ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als dat niet langer mogelijk is, nemen zij ook tijdens de opname van hun naaste vaak nog een deel van de ondersteuning op zich.
Mantelzorgers kiezen niet voor intensieve en langdurige zorg maar reageren uit een gevoel van emotionele verbondenheid. De verantwoordelijkheden en verplichtingen die daarbij horen sluipen geleidelijk iemands leven in en breiden steeds verder uit. Mantelzorgers zorgen vooral voor hun naaste vanuit liefde en genegenheid, vanzelfsprekendheid, maar ook uit plichtsgevoel en noodzaak. Het zorgen kan heel fijn zijn en veel voldoening geven, maar ook heel zwaar. De kans op overbelasting is groot. Voor mantelzorgers zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden, zoals respijtzorg of mantelzorgconsulenten of –makelaars die kunnen helpen met regeltaken. Er wordt ook steeds meer ontwikkeld voor mantelzorgers van een naaste met dementie, zoals de Alzheimercafé’s, Ontmoetingscentra en het Odensehuis, daarnaast kan een casemanager heel veel betekenen in de ondersteuning. Het Trimbos Instituut heeft een cursus ontwikkeld ‘Dementie de baas’ en u kunt u opgeven voor een persoonlijke telefonische ondersteuningscoach 'Dementelcoach'.
Op de website van Alzheimer Nederland kunt u vinden waar en wanneer in uw regio een Alzheimercafé is. Vrijwel elke gemeente heeft ook een steunpunt voor mantelzorgers. Op de website van Mezzo is een overzicht te vinden van deze steunpunten in uw regio.