De rol van familieleden in kleinschalig wonen voor mensen met dementie

TITEL : “De rol van familieleden bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie in de Rustenburg.”

AUTEUR(S) : C. Klingeman, A. Hoogenboom en J. de Lange. Hogeschool Rotterdam, Kenniskring Transities in Zorg. In opdracht van Verpleeghuis De Rustenburg. 2007.

Samenvatting

Tijdens een transitieperiode in verpleeghuis Rustenburg, naar belevingsgerichte zorg en naar kleinschalig wonen, is er onderzoek verricht naar de wensen van familie van de bewoners en hun behoefte aan informatie, samenwerking en ondersteuning in de nieuwe woonvorm. Daarnaast is er onderzocht welke opvattingen zorgverleners hebben over de samenwerking met familieleden.

Aanpak

Er zijn interviews gehouden met familieleden van de bewoners met dementie. Met de zorgverleners zijn groepsgesprekken gehouden.

Conclusies

Sommige familieleden hebben veel behoefte aan meer informatie, vooral informatie over de inhoud van de zorg in de nieuwe woonvorm. Velen nemen een wat afwachtende houding aan. Familieleden voelen zich gesteund als het personeel gastvrij is, als er tijd is voor een kort praatje en wordt verteld hoe het met hun dierbare gaat. Ze willen graag serieus worden genomen, ook als ze kritische vragen stellen. De meesten hebben geen behoefte om structureel mee te werken in de woongroep. Ze willen die verplichting niet, wel incidenteel een handje helpen. Sommigen willen wel een structurele kleine taak. De meeste zorgverleners staan positief ten opzichte van het kleinschalig wonen. Ze hebben veel ideeën maar zijn onzeker over hoe het gaat worden. Ze zien met de verhuizing nieuwe kansen en mogelijkheden voor verbetering van de familieparticipatie, en hopen dat deze meer tot zijn recht zal komen bij belevingsgerichte zorg. De meesten zien de familie als een informatiebron, als belangenbehartiger en als zorgvrager. Ze vinden goed contact erg belangrijk. Ze zijn echter niet altijd in staat om hier goede invulling aan te geven. Omgaan met de kritiek van familie vinden de verzorgenden vaak ook lastig.

Voor meer informatie of vragen: J.de.Lange@hro.nl

 

Onderzoeken
Familie en andere naasten
De rol van familieleden in kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor een artikel in ‘Bijblijven’ over het belang van familiegesprekken als mantelzorgondersteuning, klik hier

Voor een draaiboek ‘Partners in zorg’, een methode ter verbetering van de communicatie tussen familieleden en zorgverleners, van de Kenniskring Transities in Zorg, klik hier

In de rubriek 'Woonvormen' van deze informatiebank zijn meer onderzoeken en artikelen te vinden over ervaringen van familie en andere mantelzorgers.