Effecten van gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

TITEL : “Effects of combined intervention programmes for people with dementia living at home and their caregivers: a systematic review.”

AUTEUR(S) : C.H.M. Smits, J. de Lange, R.M. Dröes, F. Meiland, M. Vernooij-Dassen en A.M. Pot. Trimbos instituut, VUmc, Alzheimercentrum Amsterdam, Alzheimercentrum Nijmegen. 2007.

Samenvatting

Dit onderzoek bestudeert de bewijzen die er zijn voor het effect van gecombineerde interventieprogramma's voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger.

Aanpak

Onderzoeksliteratuur over de effecten van gecombineerde interventieprogramma's werden bestudeerd. 25 van de 52 onderzoeken, gepubliceerd tussen 1992 en 2005, vielen binnen een set criteria. Daarvan werden de resultaten en gemeten effecten gedetailleerd vergeleken.

Conclusies

Gecombineerde interventieprogramma's kunnen een aantal aspecten van het dagelijks functioneren van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren. Uit de verschillende studies komt in ieder geval een duidelijke verbetering naar voren in het algemeen psychisch welbevinden van de mantelzorger; de bereikte resultaten voor gevoel van belasting en competentiegevoel, zijn minder eenduidig en laten verschillen zien per studie.
Voor de mensen met dementie zelf laten de studies duidelijke effecten zien op verbeteringen in psychisch welbevinden en in uitstel van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. De effecten op cognitief en fysiek functioneren en op gedragsproblemen variëren sterk per studie. Het is van groot belang dat professionals de doelstellingen en doelgroep van dergelijke interventies goed definiëren alvorens een programma te starten of aan te bevelen. Daarnaast is het van belang dat er goed wordt gekeken naar de variëteit in behoeften bij verschillende doelgroepen voor wie het programma effectief kan zijn, bijvoorbeeld voor mantelzorgers of voor mensen met dementie die depressief of eenzaam zijn, voor (vrouwelijke) partners en minderheden.

Onderzoeken
Familie en andere naasten
Effecten van gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Deze (Engelstalige) wetenschappelijke publicatie is afkomstig uit het vakblad 'The international journal of geriatric psychiatry', kijk hier.

Voor meer informatie:
www.trimbos.nl
www.alzheimercentrum.nl
www.alzheimercentrumnijmegen.nl