Alle dagen afscheid nemen

TITEL : “Alle dagen afscheid nemen – Een onderzoek naar hoe kinderen van dementerenden beslissingen nemen rond het uit handen geven van de zorg.”

AUTEUR(S) : H. Blok, Universiteit van Amsterdam. 2009.

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op hoe kinderen van dementerende ouders beslissingen nemen over het overdragen van de zorg en hoe zij dit ervaren.

Aanpak

Er zijn gesprekken gehouden met kinderen, personeelsleden en er zijn egodocumenten geanalyseerd.

Conclusies

Vanaf het moment dat een ouder van een volwassen kind tekenen van dementie vertoont, verandert er veel. De rollen van ouder en kind, beginnen langzaam om te draaien. Als de afhankelijkheid van vader of moeder door de ziekte toeneemt, neemt ook de zorgrol van het kind toe. Zodra de diagnose ‘dementie’ is gesteld, wordt de situatie beïnvloed door een aantal verwachtingen vanuit de maatschappij. Kinderen van dementerenden kiezen ervoor om werk en eigen leven in stand te houden én voor vader of moeder te gaan zorgen. Het is discutabel of dit daadwerkelijk een keuze is, want vaak komen kinderen automatisch en ongemerkt in deze rol terecht. Maar vanuit plichtsgevoel en het reciprociteitbeginsel staan ze achter de manier waarop ze omgaan met de situatie en proberen zich zo lang mogelijk staande te houden, terwijl het steeds zwaarder wordt. Vader of moeder heeft steeds meer en intensievere zorg nodig, zoon of dochter raakt lichamelijk en geestelijk vermoeider, eigen wensen raken op de achtergrond, gezin en werk gaan eronder lijden. Er is sprake van cognitieve dissonantie omdat de kinderen enerzijds hun eigen leven willen blijven leiden (individualisering) en anderzijds een sterke zorgplicht ervaren (reciprociteit). Ze voldoen op een gegeven moment niet meer aan hun idee van reciprociteit en ervaren een schuldgevoel. Als uiteindelijk toch opname volgt, proberen kinderen hun schuldgevoel te verminderen door veel op bezoek te gaan en zorgtaken op zich te nemen. Vaak spelen kinderen dan een belangrijke rol in de emotionele zorg voor hun ouders.

Voor meer informatie en vragen: h.g.i.blok@gmail.com 

Onderzoeken
Familie en andere naasten
Alle dagen afscheid nemen

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Onder andere op de website van Alzheimer Nederland staan meerdere boeken genoemd in de literatuurlijst waar kinderen van ouders met dementie hun verhaal hebben opgetekend: www.alzheimer-nederland.nl

Voor een artikel in het 'Wetenschappelijk tijdschrift voor Ergotherapie' over ondersteuning voor de mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie, klik hier