Actieve muziektherapie en dementie

TITEL : “Actieve muziektherapie & dementie. Wat zijn de mogelijkheden?”

AUTEUR(S) : K. Lim, Hogeschool Zuyd Heerlen, Faculteit Gezondheid en Zorg, Creatieve Therapie. 2010.

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de inventarisatie van verschillende actieve muziek-therapeutische activiteiten die door vaktherapeuten worden ingezet bij ouderen met dementie, waarbij ze verschillende vaardigheden aanspreken.

Aanpak

Na literatuurstudie, is er door middel van enquêtes geïnventariseerd welke actieve werkvormen door muziektherapeuten worden ingezet.

Conclusies

De verschillende werkvormen zijn onder te verdelen in de overkoepelende thema's: liederen zingen, liederen spelen, improvisatie en werkvormen met muziek, dans en beweging. Hiervan wordt zang het meest toegepast en ook improvisatie doet men veel. Liederen spelen en werkvormen met muziek, dans en beweging worden minder ingezet. Zang wordt zowel in groeps- als individuele sessies veel gebruikt, waarvan zeker het zingen van oude liedjes een belangrijke plaats inneemt. Uit de resultaten blijkt ook dat werkvormen met instrumentale improvisaties vaker worden toegepast dan de improvisaties met stem. Hier worden vooral veel slagwerk en percussie-instrumenten het meest gebruikt en ook toetsinstrumenten worden veel gehanteerd. Meestal wordt met cliënten een lied/muziekstuk ritmisch begeleid, dit is technisch ook minder moeilijk dan melodisch voor de cliënten. Uit het onderzoek blijkt ook dat het combineren met bewegen vooral spontaan gebeurt, vaak beginnen mensen vanzelf mee te bewegen of te dansen op oude liedjes die ze nog kennen van vroeger. Door het breder inzetten van muziektherapie, aangepast aan de mogelijkheden van de cliënten, kunnen mensen met dementie kwaliteit van leven ervaren. Het is belangrijk om zo actief mogelijk de vaardigheden van de betrokkenen aan te spreken, al dan niet in groepsverband en om daar als therapeut je werkmodel en je doelstelling op in te richten.

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor een artikel in TvV over het boek 'Sprekende handen' en het contact maken via de combinatie van muziek en verhalen, klik hier

Voor een artikel in het Tijdschrift voor Vaktherapie van de schrijfsters van 'Sprekende handen' over de samenwerking tussen muziektherapie en geestelijke verzorging, klik hier

Het boek 'Sprekende handen' van I. Maijer-Kruijssen en P. Irik is uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031380701.