onderzoeken ::: ondersteunende activiteiten ::: muziek en muziektherapie
Muziek en muziektherapie

Bron: I. Maijer-Kruijssen, NMT Muziektherapeute, bestuur NWMVV

Muziek blijkt een hele positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie, in welk stadium dan ook. In verschillende zorgcentra hebben medewerkers opgemerkt dat bewoners volledig kunnen opgaan in muziek en het zingen van liedjes van vroeger. Ook mensen die in een vergevorderd stadium van hun dementie verkeren, kunnen tijdens het draaien of zingen van muziek ineens weer helemaal opleven en zich vaak nog allerlei teksten en melodieën herinneren. Het beïnvloedt de stemming zeer positief en is een manier om contact te maken, ook met bewoners die anders al moeilijk bereikbaar zijn. Vaak komen naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los. Muziek kan dienen als doel op zich; de beleving, het plezier en de interactie staan dan voorop. Ook kan muziek als middel dienen; dan wordt het op methodische wijze ingezet door muziektherapeuten. Bepaalde muziek kan dan worden ingezet om bijvoorbeeld onrust en angst te verminderen of juist om iemand te activeren. Het kan depressie tegengaan, het zelfvertrouwen verbeteren, de communicatie bevorderen of emotionele pijn en trauma’s verzachten. Het is hierbij van belang dat de therapeut kennis heeft van de muziekvoorkeuren die iemand heeft of heeft gehad en van de tijd, plaats en cultuur waarin iemand is opgegroeid. In een ver gevorderd stadium van de dementie kan het ook zijn dat bepaalde muziek niet meer goed aankomt bij de bewoner. Dan kan er gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld losse klanken en eenvoudiger melodieën. Bij snoezelen wordt ook vaak muziek gebruikt; meestal natuurgeluiden, ‘new age’ muziek of andere instrumentale muziek. De positieve en heilzame werking die muziek heeft, kan zowel in groepsverband als individueel worden ingezet om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te bevorderen.