Individuele cultuurgerichte muziektherapie bij Indische ouderen

TITEL : “Thuis West Oost Best. Geïndividualiseerde, cultuurgerichte muziektherapie bij ouderen uit het voormalig Nederlands-Indië.”

AUTEUR(S) : M. van Bruggen-Rufi, Conservatorium Saxion Hogeschool Enschede, Muziektherapie. 2006.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag wat de meerwaarde is van het gebruik van cultuurgerichte muziektherapie, afgestemd per individu op gedragsproblemen van ouderen met dementie uit voormalig Nederlands-Indië.

Aanpak

Naast de historische, sociale en culturele achtergronden, zijn de muziekstijlen uit Nederlands-Indië bestudeerd. Er is verkennend onderzoek verricht bij twaalf deelnemers, die elk twaalf weken geïndividualiseerde muziektherapie kregen. Aan de hand van drie metingen zijn de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens geanalyseerd.

Conclusies

Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de cultuur van de voormalig Nederlandse kolonie en voor de Indische ouderen speelt muziek in het heden ook een grote rol; het versterkt hun herinneringen en associaties, het verbindt de groep op sociaal gebied met elkaar en laat hen de oude tijden van weleer even herleven. Voor een therapeut is het van belang dat deze kennis heeft van de historische, sociale en culturele achtergrond van de cliënt, alsmede van diens identiteit, heimwee en herinneringen. Hij dient zich er bewust van te zijn dat elke cliënt zijn eigen cultuur, levensgeschiedenis en trauma's met zich meedraagt naar de sessies. Dan pas kan er een goede muzikale keuze gemaakt worden om aan te bieden tijdens therapiesessies. Er wordt uitgegaan van de persoonlijke muzikale beleving van de cliënt. Muziek maakt een geïntegreerd deel uit van het leven van de betreffende cliënt en bepaalt waarnaar de voorkeur van die cliënt uitgaat, hoe hij reageert en de wijze waarop muziek ervaren wordt. Ook de effecten op gedrag zijn hiervan afhankelijk. De kwantitatieve data tonen het effect van deze therapie niet duidelijk aan, uit de kwalitatieve data (feedback van cliënten, familie en verzorgenden) komen deze gunstige effecten wèl duidelijk naar voren.

Voor vragen en meer informatie: m.van.bruggen@atlant.nl

 

Onderzoeken
Ondersteunende activiteiten
Muziek en muziektherapie
Individuele cultuurgerichte muziektherapie bij Indische ouderen

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor een artikel uit het 'Tijdschrift voor vaktherapie' van P. Irik en I. Maijer over een combinatie van muziektherapie en geestelijke verzorging in het werken met psychogeriatrische patiënten, klik hier

Voor een artikel van S.G. van der Veen voor de Cogiscope 'Als getraumatiseerde mensen dementeren', klik hier

Voor een artikel van J. Romanesko voor het tijdschrift Denkbeeld 'Echo's van de oorlog in het verpleeghuis', klik hier

Kijk voor meer informatie over Indische Nederlanders, hun geschiedenis, cultuur, oorlogstrauma's en specifieke zorgwensen, bijvoorbeeld eens op:
www.pelita.nl
www.cogis.nl