Muziek als ergotherapeutisch medium

TITEL : “Muziek als ergotherapeutisch medium bij ouderen.”

AUTEUR(S) : I. Bolckmans, Katholieke Hogeschool Kempen, Ergotherapie. 2007.

Samenvatting

In dit rapport wordt het effect beschreven van muziek als ergotherapeutisch medium en de mogelijkheid om via muziek in contact te treden met matig tot ernstig dementerende ouderen.

Aanpak

Er zijn muziekactiviteiten aangeboden, zowel individueel, in kleine groep, als in grote groep. De muziekactiviteiten in kleine groep zijn gebruikt om informatie te verzamelen omtrent de individuele muzikale voorkeur van de betrokken bewoners. Tijdens de individuele muziekactiviteiten is deze informatie gebruikt om te werken aan individuele doelstellingen zoals het verminderen van roepgedrag en angst. Bij de muziekactiviteiten in grote groep zijn alle bewoners betrokken.

Conclusies

Muziek kan een positieve invloed hebben op zowel cognitief, emotioneel, sociaal en motorisch gebied. Muziektherapie is net als ergotherapie een methodische vorm van hulpverlening. Er worden eveneens behandeldoelen opgesteld die men met therapeutische activiteiten tracht te bereiken. Met dit verschil dat bij muziektherapie muziek "het" medium is en dat bij ergotherapie muziek één van de verschillende middelen is. Muziek biedt ontzettend veel mogelijkheden en kan daardoor net als ergotherapeutische doelstellingen, aangepast worden aan de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Muziek sluit op verschillende gebieden aan op de belevingswereld van de dementerende bejaarde. Bovendien kan muziek een steun bieden om moeilijke momenten, gevoelens en gedragingen te verwerken of te veranderen. Bij de individuele bewoners heeft het werken met muziek ook zeker effect; toenemend zelfvertrouwen, minder onrust, verminderd roepgedrag, minder angst, toename van herinneringen en meer ontspanning. Daarnaast is een duidelijk verschil merkbaar in de communicatie met en tussen de bewoners, zowel bij de groeps- als individuele sessies en ook nog daarna. Het is een geschikt medium en biedt veel mogelijkheden om het contact te verbeteren.

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor een samenvattend artikel van J. Zantopp over de mogelijkheden voor interactie en ziekteverwerking door middel van muziek bij patiënten met afasie, klik hier

Op de website van J. Zantopp vindt u uitgebreide informatie over muziektherapie en de mogelijkheden daarvan: www.reflectieklanken.nl

Voor een artikel van J. Ekkelboom in Medisch Contact over de combinatie van logopedie en muziektherapie bij afasie, klik hier