Arbeidsgerelateerde effecten van belevingsgerichte zorg

TITEL : “Effects of Emotion-Oriented Care on Work-Related Outcomes of Professional Caregivers in Homes for Elderly Persons.”

AUTEUR(S) : V.J.J. Schrijnemaekers, E. van Rossum, M.J.J.M. Candel, C.M.A. Frederiks, M.M.A. Derix, H. Sielhorst en P.A. van den Brandt. Universiteit van Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen, Twenteborg Ziekenhuis Almelo. 2003.

Samenvatting

Er is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van belevingsgerichte zorg op professionals in verpleeghuizen. De nadruk ligt op arbeidstevredenheid, burnout en afwezigheid door ziekte.

Aanpak

Zestien verpleeghuizen zijn betrokken in het onderzoek, 300 zorgmedewerkers. In 8 verpleeghuizen werd de gebruikelijke zorg gegeven (controlegroep), in 8 werd eerst een training gegeven in belevingsgerichte zorg en is dit toegepast. Er zijn vier meetmomenten.

Conclusies

Uit de resultaten blijkt dat er verschillen zijn tussen de controlegroep, waar de gebruikelijke zorg werd gegeven, en de groep die belevingsgerichte zorg heeft gegeven. De arbeidstevredenheid is bij deze laatste groep gedurende de interventieperiode toegenomen, al is deze toename niet constant. Op ‘ziekte’ is geen significant verschil gevonden, op ‘burnout’ wel. De medewerkers vonden het contact met de bewoners beter, de kwaliteit van zorg die ze boden, de interactie met het afdelingshoofd en collega’s, de mogelijkheid tot het behalen van persoonlijke doelen en zelfontwikkeling. De medewerkers waren minder uitgeput en voelden meer tevredenheid in en over hun werk.
De gemeten effecten waren niet heel erg sterk en ook niet constant, het wisselde per meetmoment. De intensieve training en snelle implementatie van belevingsgericht werken op de interventiegroepen, kan de uitkomsten beïnvloed hebben. Het is van groot belang dat er veel aandacht is om de implementatie zo veel mogelijk te optimaliseren. Aanvullend onderzoek is nodig om de effecten nader te bestuderen.

Onderzoeken
Kwaliteit van de zorg
Personeel
Arbeidsgerelateerde effecten van belevingsgerichte zorg

Dit onderzoek heeft geleid tot meerdere publicaties. Voor deze (Engelstalige) wetenschappelijke publicatie, afkomstig uit ‘Journal of Gerontology: Social Sciences’, klik hier.

Voor een artikel van J. Polders in ‘Verpleging Nu’ over belevingsgerichte zorg en arbeidstevredenheid, klik hier

Voor het artikel van J. van Weert en anderen, ‘Tevreden verzorgenden bejegenen demente bewoner positiever’, uit TvV, klik hier