Personeelsbezetting en kwaliteit van leven

TITEL : “Dagelijkse bezetting van personeel en de kwaliteit van leven van bewoners met psychogeriatrische problemen.”

AUTEUR(S) : H. Merten, A.P.A. van Beek, D.L. Gerritsen, M.P. Poortvliet, J.R.J. de Leeuw en C. Wagner, Nivel. 2007.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft de relatie bestudeerd tussen de dagelijkse bezetting in verpleeg- en verzorgingshuizen en de kwaliteit van leven van bewoners van de psychogeriatrische afdelingen.

Aanpak

Er zijn enquêtes ingevuld door de directie van 75 zorginstellingen en door een afdelingshoofd van de PG-afdeling. 10 hebben meegedaan aan het vervolgonderzoek. Daarin werden op de afdelingen diverse aspecten in kaart gebracht, geobserveerd, interviews gehouden en de kwaliteit van leven op verschillende domeinen van 270 individuele bewoners gemeten.

Conclusies

Vrijwel alle afdelingen gaven een verschil aan in het aantal medewerkers die gedurende een etmaal worden ingezet. Vooral in de ochtend is het aantal medewerkers groter dan de rest van de dag en de nacht. Ook het niveau, de competenties en specialisaties verschillen sterk. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol op de meeste afdelingen en worden veel ingezet. Hoe meer bewoners er op een afdeling verblijven, des te meer personeel is er nodig, maar een klein deel van de afdelingen bepaalt de dagelijkse bezetting op basis van de zorgbehoefte van de bewoners. Een aantal afdelingen komt naar voren met een kwalitatief goede zorgverlening, waar bewoners een relatief hoge kwaliteit van leven ervaren, waar medewerkers tevreden zijn en een relatief lage werkdruk ervaren. Er zijn twee van deze afdelingen die hiernaast ook een relatief lage bezetting hebben. Er is een uitgebreid aanbod aan activiteiten, ook in de avond. Verzorgenden en vrijwilligers spelen een actieve rol en op de afdelingen is er veel aandacht voor kwaliteit en scholing. De dagelijkse bezetting blijkt positief samen te hangen met de sfeer en veiligheid van de omgeving. Afdelingen met een hogere bezetting bieden een meer sfeervolle en veilige leefomgeving. Op afdelingen met een lage bezetting ervaren meer bewoners dagelijks pijn, verder lijkt er een verband te zijn tussen lagere personeelsbezetting en meer negatieve stemming en rusteloos gedrag van bewoners. Een deel van de instellingen en afdelingen geeft aan gebrek te hebben aan voldoende gekwalificeerd personeel bij gebrek aan voldoende financiële middelen. Dit ging volgens de instellingen vooral ten koste van activiteiten met de bewoners en het vervullen van individuele zorgbehoeftes van bewoners. Het leveren van goede zorg gaat dus niet enkel om de hoeveelheid personeel, maar ook om het niveau, de vaardigheden en competenties die aanwezig zijn op een afdeling.

Voor meer informatie en vragen: A.Francke@nivel.nl

 

Onderzoeken
Kwaliteit van de zorg
Personeel
Personeelsbezetting en kwaliteit van leven

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor het rapport 'Morele dilemma's in het dagelijks werk van verpleegkundigen en verzorgenden', geschreven door A.J.E. de Veer en A.L. Francke van het Nivel, kijk hier

Voor een factsheet van het Nivel over omgang met de bewoners en arbeidstevredenheid, klik hier

Voor de signalering 'Dilemma's van verpleegkundigen en verzorgenden' van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, klik hier 

C. van den Akker heeft een artikel geschreven voor Denkbeeld 'Op voor de psychogeriatrie!', over een bijeenkomst op de Haagse Hogeschool over het imago van de dementiezorg. Kijk hier