onderzoeken ::: technologische ondersteuning
Technologische ondersteuning

De ondersteuning van mensen met dementie door middel van technologie heeft zich sterk ontwikkeld. De laatste jaren wordt deze technologie ook vaker ingezet in de zorg, zowel thuis als in een zorginstelling. Als verzamelnaam wordt ook wel de term ‘Domotica’ gebruikt. Als het op de juiste manier wordt ingezet kan het gebruik van technologische hulpmiddelen veel voordeel opleveren voor de gebruikers, voor zijn directe omgeving en voor zorgverleners. Bij mensen met dementie valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan elektronische hulpmiddelen die fungeren als een soort geheugensteun, hulpmiddelen die voorkomen dat de betrokkene verdwaalt of ervoor zorgt dat deze makkelijk terug gevonden kan worden; de zogenaamde dwaalbeveiliging of GPS, maar ook bijvoorbeeld middelen waarbij de betrokkene hulp of zorg op afstand kan krijgen via een beeldscherm of sensoren die beweging en gedrag registreren zodat er gerichter hulp kan worden ingezet. De verschillende technologieën kunnen ervoor zorgen dat betrokkenen langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast kunnen ze zowel de betrokkene zelf als een mantelzorger meer vrijheid geven om buiten de deur dingen te ondernemen. Ook in zorginstellingen kan de inzet van technologische ondersteuning zorgen voor een veiliger omgeving en kan het bijvoorbeeld het gebruik van onrustbanden en andere vrijheidbeperkende maatregelen terugdringen.
Er zijn verschillende wijzen van bediening van dergelijke hulpmiddelen; door de betrokkene met dementie zelf, door de mantelzorger of zorgmedewerkers of automatisch werkende technologie. Landelijk worden er momenteel verschillende projecten uitgevoerd, sommigen zijn al afgerond, met de inzet van verschillende technologische ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en/of hun mantelzorgers. In de subrubrieken staan een aantal onderzoeken beschreven die ingaan op projecten met een van de hulpmiddelen of op de voor- en nadelen van de inzet van technologie in het algemeen.