onderzoeken ::: invloed van woonomgeving
Invloed van woonomgeving

Bron: M.J. Enders-Slegers, Universiteit Utrecht

De fysieke omgeving van een persoon met dementie kan sterk van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Mensen met dementie zijn gevoeliger voor prikkels uit de omgeving. Door bij de inrichting van een woonhuis of zorgvoorziening rekening te houden met omgevingskenmerken kan de betrokkene zich veel prettiger voelen en langer zelfstandig functioneren. De invloed van licht, kleuren, geluiden en de inrichting wordt steeds bekender. Deze omgevingskenmerken kunnen een positieve uitwerking hebben op het gevoelsleven van de betrokkene, op zijn gedrag, op zijn eet- en slaappatroon, zijn zelfstandigheid, zijn algehele gezondheid, en zijn veiligheid. Dit heeft ook weer een positief effect op de zorgverleners en familieleden van de betrokkene, omdat de betrokkene minder aandacht en zorg vraagt door de afname van desoriëntatie, verwarring en onrust. Mensen met dementie kunnen zich moeilijker aanpassen aan de omgeving, dus moet de omgeving aangepast worden aan de mogelijkheden van de betrokkene. Naast de omgeving aanpassen, kunnen de positieve effecten ook in werking worden gezet door een specifieke behandeling of therapie met bijvoorbeeld licht of muziek.
Tuinen, ander ‘groen’ en dieren kunnen ook een positief effect hebben op mensen met dementie. Het kan bevorderlijk zijn voor geestelijk en lichamelijk welzijn. De zintuigen en motoriek worden geprikkeld en gestimuleerd, natuur kan hen helpen om grip te houden op de wereld om hen heen en positieve gevoelens en herinneringen oproepen.

Op de pagina's van de verschillende subrubrieken vindt u inspirerende relevante websites