onderzoeken ::: beleving en gedrag
Beleving en gedrag

Bron: www.onthoumens.be

Voor mensen met dementie vallen veel vanzelfsprekendheden weg; zij geven betekenis aan hun omgeving en ervaringen op eigen wijze, hun werkelijkheid en bewustzijn verandert. Daardoor reageren zij vaak op geheel eigen wijze, soms erg onverwacht of verassend voor de ander. Dit kan ook ineens boos, agressief, verdrietig of heel blij zijn; door hun emotie, associatie of betekenisgeving.
De oriëntatie in tijd en plaats verandert of verdwijnt, de betekenis van woorden, beelden, smaak en geluiden, de reactie op anderen, grenzen, verwachtings- en rollenpatronen zijn niet meer hetzelfde. Bij veel mensen met dementie komen zintuigelijke prikkels ongefilterd, en vaak dus heftig, binnen hierdoor kunnen zij sterk op prikkels reageren en kunnen ook snel 'overprikkeld' raken. Daarnaast heeft een deel van de mensen met dementie last van waanbeelden en hallucinaties. Dit maakt allemaal onderdeel uit van hun beleving en heeft invloed op hoe zij zich gedragen, daarom is het van groot belang dat zorg- en hulpverleners en familieleden hier inzicht in krijgen, in proberen te verplaatsen en op een goede manier mee omgaan. Dit is echter niet altijd makkelijk, mede doordat de persoon met dementie niet altijd duidelijk kan maken wat er aan de hand is.

 

 

Onderzoeken
Beleving en gedrag
Gedrag
Beleving

Op de pagina's van de subrubrieken vindt u verwijzingen naar informatieve en inspirerende websites