'(Op)nieuw geleerd, oud gedaan' gaat helemaal over het lerend vermogen van mensen met dementie. Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het mogelijk om mensen met dementie te laten leren. Sterker nog, dit lerend vermogen is niet 'uit te zetten'. Leren gaat zowel over handelingen als over gedrag. Ook dingen die mensen nog nooit eerder hebben gedaan, zoals bedienen van een tabletcomputer, is in de rtegel goed mogelijk. De aanwezigheid van leervaardigheid blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse (zorg)praktijk. Leren bij mensen met dementie gaat wel anders dan bij mensen zonder dementie, waarbij de rol van familie en andere begeleiders heel belangrijk is.

Het boek is geschreven door:

  • Ruud Dirkse (auteur van 'Had ik het maar geweten', initiatiefnemer en beheerder van deze website, en directeur van zorginnovatiebureau DAZ)
  • Roy Kessels (hoogleraar en klinisch neuropsycholoog bij het Alzheimercentrum Nijmegen)
  • Frans Hoogeveen (psycholoog, lector psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool en hoofdredacteur Denkbeeld)
  • Irmgard van Dixhoorn (psychogerontoloog bij een organisatie voor particuliere woonzorgvoorzieningen).

'(Op)nieuw geleerd, oud gedaan' bevat uitleg over de werking van de hersenen, over de aantasting door dementie en over de verschillende vormen van leren die er zijn. Hierbij gaat bijvoorbeeld over 'foutloos leren', 'emotieleren', 'associatieleren' en 'operant leren'. Door familieleden en zorgprofessionals zijn 67 praktijkverhalen aangeleverd, waarin zij hun ervaringen beschrijven.

Voorbeelden die aan de orde komen zijn onder meer: hoe leer ik iemand af om 200 keer op een dag dezelfde vraag te stellen? Hoe kan het dat mensen met gevorderde dementie met een tabletcomputer overweg kunnen en hoe leer ik dat aan? Hoe leer ik iemand weer zelf koffie te zetten? Het boek is zo geschreven dat u als familielid of zorgverlener snel aan de slag kan met het lerend vermogen.

Het boek is bestelbaar via deze link: https://www.bsl.nl/shop/op-nieuw-geleerdoud-gedaan-9789036825108.html 

Meer informatie over het lerend vermogen van mensen met dementie, filmpjes en trainingen is te vinden op www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl