De vroege diagnose bij dementie

TITEL : “The early diagnosis of dementia: triggers, early signs and luxating events.”

AUTEUR(S) : J. de Lepeleire, J. Heyman en F. Buntinx. Universiteit van Maastricht en Katholieke Universiteit Leuven. 1998.

Samenvatting

Dit onderzoek gaat uit van het belang van vroege diagnose bij dementie. Er is onderzocht wat de belangrijke vroege signalen zijn waar op moet worden gelet. Ook wordt benoemt welke gebeurtenissen vaak triggers zijn waardoor deze signalen zich meer profileren en ook zichtbaarder worden.

Aanpak

De data zijn verzameld door een groep samen te stellen van zeven familieleden en zeven professionals van vier mensen met dementie. Zij zijn acht keer bijeen gekomen in een periode van vijf maanden.

Conclusies

Familieleden en professionals benoemden als belangrijkste signaal het slechter of niet meer functioneren op het werk of tijdens dagelijkse bezigheden. Door professionals werd ook verminderde zelfredzaamheid bij zelfzorg en dagelijkse handelingen  genoemd. Familieleden noemden dit in eerste instantie niet, waarschijnlijk omdat zij geleidelijk en vaak ongemerkt steeds meer van dit soort taken gaan overnemen. Door familieleden werden problemen met het korte termijn geheugen veel genoemd als belangrijk signaal. Bij professionals stond dit veel lager op de lijst van meest belangrijke signalen, omdat zij dit vaak pas veel later gaan merken of zien. Dit heeft veel te maken met het feit dat mensen met dementie problemen met het geheugen de eerste periode nog vaak goed kunnen verbergen. Naar de buitenwereld proberen ze zo lang mogelijk de schijn op te houden dat er niets aan de hand is. Ook familieleden herkennen dit niet altijd direct en als zij het wel al doorhebben, vinden zij het vaak lastig om het wel te benoemen naar hun naaste toe en naar professionals. Deze façade kunnen betrokkenen vaak lang volhouden. Gedurende deze periode gaan betrokkenen steeds meer op de mantelzorgers leunen. Vaak gebeurt er op een gegeven moment iets waardoor de signalen zich nog meer profileren en ook zichtbaarder worden. Dit kan een plotselinge verandering zijn, ziekte van de mantelzorger, verandering van medicatie of iets dat een (onprettige) herinnering van vroeger sterk naar boven haalt. Voor professionals zijn dit belangrijke signalen die kunnen wijzen op dementie.

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Vroegsignalering
De vroege diagnose bij dementie

Deze (Engelstalige) wetenschappelijke publicatie is afkomstig uit ‘Family Practice’, kijk hier

Voor een artikel in LVW over vroegsignalering, klik hier

Voor een handig kaartje met vroege signalen die kunnen wijzen op dementie, klik hier

Deze is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Dementie, opgericht door Transities in Zorg Rotterdam. Voor meer informatie, kijk hier