Dagbesteding

Bron: www.onthoumens.be

Er zijn allerlei vormen van dagbesteding voor mensen met dementie. Heel bekende zijn de 'traditionele' dagopvang en dagverzorging zoals ze al jaren in zorgcentra worden georganiseerd. Deze zijn voornamelijk gericht op activiteiten voor mensen met dementie, die deze locaties één of meerdere keren per week bezoeken. De laatste jaren zijn er initiatieven om deze dagbesteding te veranderen, laagdrempeliger te maken, meer variatie aan te brengen in het aanbod en ook meer ondersteuning te bieden voor de mantelzorgers. Een zeer succesvolle methode van ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van dementie, zijn de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers. Sinds 1993 zijn er in vele regio's ontmoetingscentra opgezet, waar door een vast team van professionals begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan mensen met dementie en hun zorgende familieleden, op een laagdrempelige plek in de wijk, zoals buurt- en ouderencentra. Daar worden verschillende activiteiten gedaan en is veel aandacht voor wat mensen met dementie nog wél kunnen. Daar gaan we in deze subrubriek op in.
Ook zijn er allerlei verschillende activiteiten die met mensen met dementie worden gedaan. Onder deze subrubriek hebben we onderzoeken geplaatst die zich op enkele hiervan richten, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar gezelschapsspelen voor mensen met dementie. Ook is er een onderzoek opgenomen over een kunstproject in een zorgcentrum waar zowel ouderen als kinderen aan deelnamen.