onderzoeken ::: specifieke groepen
Specifieke groepen

Bron: www.onthoumens.be

De onderzoeken in deze databank zijn er op gericht om de kwaliteit van leven van alle mensen met dementie en hun naasten te behouden of te verbeteren. Ze gaan vaak over verschillende vormen van dementie, soms om een specifieke vorm. Meestal gaan ze over ouderen, omdat verschillende vormen van dementie het meeste voorkomen bij ouderen. De onderwerpen zijn over het algemeen van belang voor iedereen die te maken krijgt met dementie. In deze hoofdrubriek hebben wij onderzoeken geplaatst die aandacht besteden aan specifieke (doel)groepen.    
Een van de subrubrieken gaat over jong-dementie, waarbij verschillende vormen van dementie voorkomen bij mensen onder de 65 jaar. In Nederland zijn ruim 15000 mensen die kampen met jong-dementie. Een deel van de symptomen en gevolgen daarvan zijn vergelijkbaar met die bij ouderen. Maar het verloop van de ziekte, de psychische en de sociale gevolgen zijn anders. Deze ingrijpende gevolgen geven vaak ook andere wensen en behoeften voor zowel de mensen met dementie als hun naasten. Daarom is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de ervaringen en wensen van deze jonge mensen.
Een andere subrubriek behandelt thema's rondom dementie bij migranten in Nederland. Sinds de jaren '50 hebben van uit verschillende landen en culturen vele migranten zich in Nederland gevestigd. Dementie komt bij hen ook veel voor, maar wordt vaak niet herkend, ook wordt het anders beleefd. Ook door een andere sociale achtergrond en door andere culturele gewoonten, verhoudingen, waarden en rituelen, zijn de wensen en behoeften aan zorg en ondersteuning sterk verschillend van die van autochtone Nederlanders.

Bij de verschillende subrubrieken vindt u interessante links voor meer informatie over het betreffende thema.