onderzoeken ::: kwaliteit van de zorg ::: bijzondere zorgconcepten
Bijzondere zorgconcepten

Eind jaren tachtig werd door Naomi Feil haar Validation Therapy in Nederland geïntroduceerd, de reacties zijn heel wisselend geweest. Sindsdien is deze benadering door meerdere zorgverleners en zorginstellingen wel gedeeltelijk als basis genomen om met hun zorg aan te sluiten bij de gevoels- en belevingswereld van ouderen met dementie. Het gaat hierin niet om de eigen realiteit voorop te stellen en te proberen de oudere daarheen terug te halen, zoals bij Realiteits Oriëntatie Therapie (ROT). De validerende benadering bevestigt juist het gevoel en de werkelijkheid van de betrokkene met dementie, door deze centraal te stellen en hier dieper op in te gaan.
Een bijzonder zorgconcept dat hier gedeeltelijk bij aansluit, is het Maieutisch zorgconcept, of Zingevingsmodel, ontwikkeld door Cora van der Kooij. Dit sluit ook aan bij de belevingswereld van de mensen met dementie. Daarnaast sluit het aan bij alle kennis, ervaring, vaardigheden en houding van verzorgenden. Het is ook als kader bruikbaar om verzorgenden in de praktijk meer vertrouwen en ruimte te geven, zodat ze meer naar hun eigen intuïtie durven te luisteren en daardoor de kwaliteit van de zorg sterk toeneemt.
Ook de Presentiezorg is een liefdevolle benadering die uitgaat van goede, nabije afgestemde zorg die professioneel en met liefde wordt gegeven, die aansluit bij de behoeftes en verlangens van de cliënt die wordt verzorgd. Het gaat om afstemmen op de ander, om aandacht en het bieden van zorg vanuit een menselijke, liefdevolle verhouding. Presentie staat voor het hart in de zorg.
Het Planetreemodel gaat voor zijn cliëntgerichte benadering uit van een holistische aanpak; de mens in zijn omgeving, met als drie kernelementen betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie. In eerste instantie werd dit model in de cure-sector, voornamelijk ziekenhuizen, geïmplementeerd. De laatste paar jaar gaan er ook instellingen uit de care-sector op dit model over.
Deze subrubriek bevat onderzoeken en artikelen waar dieper in wordt gegaan op de visie en de effecten van deze zorgconcepten en benaderingswijzen voor waardigheid, warmte en betrokkenheid in de zorg voor mensen met dementie.