Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van cliënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. De palliatieve benadering gaat uit van het natuurlijke proces van de dood en versnelt of vertraagt dit proces ook niet. Deze benadering is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Bij een naderend levenseinde is goede zorg en ondersteuning van belang, zowel voor de persoon met dementie als voor de familie. Gelukkig is er ook bij dementie steeds meer aandacht voor palliatieve zorg. Deze zorg en ondersteuning is gericht op verlichting van belasting en symptomen en het verhogen van comfort en ontspanning. Er is aandacht voor lichamelijke en psychische klachten en voor ondersteuning van zowel de persoon met dementie als de naasten. Deze zorg kan in de thuissituatie worden geboden, in een verpleeg- of verzorgingshuis, maar ook bijvoorbeeld in een hospice.
Veel mensen met dementie kunnen in een gevorderd stadium, waarin vaak de palliatieve zorg plaats vindt, niet meer goed duidelijk maken welke klachten, behoeften en wensen ze hebben. Een goede samenwerking tussen zorgverleners, naasten en vrijwillligers kan helpen om de signalen van de betrokkene op te vangen en daar op in te gaan.