Alarmering rond het bed

Veel familieleden durven het slecht aan dat iemand met dementie alleen ligt te slapen. Je weet immers niet wanneer iemand wakker wordt en wat die dan gaat doen. Daarom komt het regelmatig voor dat kinderen die al lang het huis uit zijn en hun eigen gezin hebben, weer bij hun dementerende vader/moeder komen slapen. Voor een middagdutje geldt hetzelfde, maar dan ook voor de partner.

Eenvoudige hulpmiddelen die dan voor meer veiligheid en ontspanning van familieleden kunnen zorgen, zijn diverse bewegingsmelders. Er zijn verschillende soorten. Zo kunt u denken aan een matje dat onder het onderlaken van een bed ligt en een signaal afgeeft als iemand het bed verlaat. Soms is een 'voetenmatje' handiger, dan wordt een signaal gegeven als iemand daarop stapt. Weer andere systemen werken met beweegsensoren, die een signaal afgeven als een beweging wordt waargenomen.

De kern is dus dat er een signaal wordt gegeven als iemand uit bed komt. In de thuissituatie gaat een dergelijk signaal vaak letterlijk naar een speciaal aangelegde bel, of naar de (mobiele) telefoon. In zorginstellingen gaat het signaal meestal naar de 'zusterpost' en/of telefoon van de dienstdoende (nacht)verzorgende.

Financiering

Dergelijke systemen worden in de thuissituatie in de regel vergoed door de zorgverzekeraar.