Geluidsdetectie

Het is ondoenlijk om altijd bij iemand met dementie te zijn. Elders op deze site geven wij al verschillende manieren om beweging waar te nemen, zodat zorgverleners en/of familieleden dan kunnen handelen.

Veel geluid kan ook een teken zijn dat er iets aan de hand is en ondersteuning geboden moet worden aan iemand met dementie. Geluid is waar te nemen met een 'babyfoon', maar dit tast de privacy van de dementerende aan en leidt het familid/de verzorgende constant af in diens werkzaamheden.

Te denken valt dan aan een onrustmelder, die alleen wanneer er veel geluid is een signaal afgeeft.