Deuralarm

Om te voorkomen dat mensen met dementie die al behoorlijk in de war zijn, alleen naar buiten gaan, wordt soms de voordeur op slot gedraaid door familieleden/zorgverleners. Dit heeft echter twee nadelen. Ten eerste merkt de dementerende dit en kan dit boosheid en probleemgedrag veroorzaken. Ten tweede is het niet veilig in geval van calamiteiten, zoals brand.

Een deuralarm kan dan een mooie 'tussenoplossing' zijn. Als een deur open gaat, wordt een signaal afgegeven aan een familielid/zorgverlener, die dan kan komen om één en ander te begeleiden.