onderzoeken ::: kwaliteit van de zorg ::: omgang en benadering
Omgang en benadering

Bron: www.onthoumens.be

Een belangrijk aspect van de zorg voor mensen met dementie is hoe er met hen om wordt gegaan. De houding van de zorgverleners, de bejegening en de aandacht die er aan de bewoners wordt besteed is een onmisbare factor in de kwaliteit van de geboden zorg. Bewoners en familie moeten het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd, dat ze met respect worden behandeld, dat er aandacht is voor de beleving, behoeftes, achtergronden en leefwereld van de betrokkenen met dementie. Alleen dan kan de kwaliteit van zorg, en dus het welbevinden van de betrokkenen, geoptimaliseerd worden. Geduld, persoonlijke aandacht en respectvolle bejegening zijn belangrijk, evenals warmte, sfeer en aanraking.
Voor zorgmedewerkers is dit niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend. Soms komt dit door een gebrek aan kennis, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met bewoners die moeilijk communiceren of 'lastig zijn', door ervaren tijdsdruk, gebrek aan personeel, de organisatiestructuur of sfeer op de afdeling. De onderzoeken in deze subrubriek gaan voornamelijk over de effecten van belevingsgerichte zorg. Ze tonen aan hoe belangrijk het is dat zorgverleners zich bewust zijn van het belang van een prettige bejegening, aandacht en warmte in de zorg en goed luisteren naar de bewoners en familie. Het welzijn van de bewoners en de betrokken familieleden kan zo worden verhoogd. Daarnaast is het ook voor de medewerkers zelf van belang omdat het contact met de bewoners en hun familie hierdoor verbetert en het plezier in hun werk kan toenemen.